FTR-RSBA208
Bronteksten islam
Cursus informatieRooster
CursusFTR-RSBA208
Studiepunten (ECTS)5
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Examinator
dr. N.A. Boekhoff-van der Voort
Overige cursussen docent
Docent
dr. N.A. Boekhoff-van der Voort
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. N.A. Boekhoff-van der Voort
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
PER1-PER2  (03-09-2018 t/m 06-01-2019)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van deze cursus:
  • ken je verschillende bronteksten uit de begintijd van de islam;
  • kun je deze teksten interpreteren en onderling vergelijken;
  • kun je een onderwerp uit de Koran analyseren;
  • ken je de wetenschappelijke discussies over de historiciteit van de bronteksten en kun je ze toepassen op de bronteksten.
Inhoud
In deze cursus staat de Koran centraal, maar we gaan ook kijken naar welke andere bronteksten binnen de Koranexegese belangrijk zijn. Aan de hand van Koranverzen behandelen we eerst een aantal thema's uit de Koran en kijken we hoe de Koran in de praktijk door moslims gebruikt werd en wordt. Vervolgens gaan we in op andere bronteksten en de wetenschappelijke discussies die met deze bronnen verbonden zijn.
 
Toetsinformatie
Deel 1: paper
Deel 2: schriftelijk tentamen

Voorkennis
Islam of vergelijkbare cursus

Verplicht materiaal
Literatuur
* Paperback: Taylor & Francis Ltd * E-book: Routledge, EAN 9781134102938)
ISBN:9780415421256
Titel:The Qur'an: An Introduction, 2008
Auteur:Saeed, Abdullah

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Paper
Weging1
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok TENT2, Blok TENT3