FTR-RSBAI102
Arabisch III
Cursus informatieRooster
CursusFTR-RSBAI102
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Examinator
drs. W.J.M. de Jong
Overige cursussen docent
Docent
drs. W.J.M. de Jong
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. W.J.M. de Jong
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER4  (08-04-2024 t/m 01-09-2024)
Aanvangsblok
PER4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Aan het eind van de cursus:

  • ken je de belangrijkste regels van de Arabische grammatica;
  • kan je langere Arabische zinnen zelfstandig, en met behulp van een woordenboek vertalen;
  • ken je ongeveer 1300 Arabische woorden.
Inhoud
Taalverwerving Modern Standaard Arabisch voor gevorderde studenten, op basis van Arabisch I en II. Aan het eind van deze cursus kan je eenvoudige Arabische teksten zelfstandig vertalen, en onder begeleiding wat moeilijkere teksten. Het leren gebruiken van het woordenboek is een onderdeel van deze cursus. Aantal colleges: 3 x 2 uur per week.

Tijdens de contacturen vindt uitleg van de grammatica plaats en wordt geoefend door middel van schriftelijke en mondelinge oefeningen, en worden eenvoudige Arabische teksten vertaald. Tijdens zelfstudie wordt geoefend in vertalen Arabisch-Nederlands.
Niveau
Vervolg op Arabisch I en II.
Voorkennis
Arabisch I en II, of een vergelijkbaar niveau, in overleg met de docent.
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen na periode 4, bestaande uit een onderdeel vocabulaire (10%), grammaticale vragen naar aanleiding van eerder gelezen teksten (40%), en een vertaling van een nieuwe tekst (Arabisch-Nederlands) (50%)
Bijzonderheden

Voorkennis
Participatie Arabisch 1 en 2.

Verplicht materiaal
Studiemateriaal
Eigen materiaal, te zijner tijd te verkrijgen via de dictatencentrale.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
T

Opmerking
Voor de cursus geldt een 80% aanwezigheidsplicht.

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging1
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER4, Blok PER4