FTR-RSBAI103
Religie en cultuur in het Midden-Oosten en Europa
Cursus informatieRooster
CursusFTR-RSBAI103
Studiepunten (ECTS)5
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Docent
dr. G.J.A. Borg
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.J.M. de Koning
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.J.M. de Koning
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
PER3  (30-01-2017 t/m 19-03-2017)
Aanvangsblok
PER3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Als je deze cursus gevolgd hebt, kun je:

1) de geografie, religie, samenleving, kunst en cultuur, politiek, economie en internationale relaties van het Midden-Oosten op hoofdlijnen beschrijven;
2) enkele basisconcepten en debatten over het Midden-Oosten duiden;
3) de actuele ontwikkelingen in het Midden-Oosten toelichten;
4) de cultuurhistorische ontwikkeling van het Midden-Oosten en Andalusië uitleggen;
5) het verband tussen Arabische cultuuruitingen in heden en verleden weergeven;
6) de achtergrond van de ontmoetingen tussen Oost en West en de voorgeschiedenis ervan en de gevolgen op cultureel en wetenschappelijk gebied met elkaar in verband brengen;
7) twee belangrijke perspectieven op het Midden-Oosten beschrijven. 

Inhoud

Deze cursus geeft een introductie van het hedendaagse Midden-Oosten. Er wordt gewerkt vanuit twee perspectieven die parallel lopen: een sociaalwetenschappelijk perspectief en een cultuurhistorisch perspectief.

Onderwerpen binnen de sociaalwetenschappelijke lijn zijn onder meer: man-vrouw relaties, verwantschap, religie, moderniteit, populaire kunst en cultuur en het Israëlisch-Palestijns conflict. Het cultuurhistorische gedeelte omvat de vroegste geschiedenis van de Arabieren, het begin van de Islam en de geschiedenis van de Arabische dynastieën, waaronder al-Andalus, tot de moderne tijd. Daarbij dienen teksten en beelden als uitgangspunt en leidraad.

De cursus is opgebouwd uit vier delen:

1) Historische en politieke context
2) Religie, etniciteit en gender
3) Kunst en cultuur
4) Actuele ontwikkelingen

Vanuit het perspectief van cultuurgeschiedenis beoogt de cursus een korte introductie te geven in de Arabische Cultuurgeschiedenis. Besproken worden cultuuruitingen zoals poëzie, beeldende kunst en architectuur tegen de achtergrond van de geschiedenis van de Arabische wereld vanaf de periode voor de Islam tot de Nahda, de Arabische Renaissance, in het begin van de 19e eeuw.

Toetsinformatie
Opdrachten en tentamen.

Aanbevolen materiaal
Literatuur
Schwedler, Understanding the Middle East. Lynne Rienner, 2012 (vierde druk).
Artikelen
Artikelen die via Blackboard kunnen worden opgehaald.
Literatuur
Hitti, Ph., The Arabs: A Short History, Washington, 1996
Teksten
Teksten in vertaling die op het college worden uitgereikt en Powerpoint presentaties.

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok TENT3, Blok TENT4