FTR-RSBAI104
Vroegmoderne geschiedenis van het Midden-Oosten
Cursus informatieRooster
CursusFTR-RSBAI104
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Examinator
dr. R. Meijer
Overige cursussen docent
Docent
dr. R. Meijer
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. R. Meijer
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
PER4  (09-04-2018 t/m 03-06-2018)
Aanvangsblok
PER4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

 Aan het eind van de cursus:

  • kun je de positie van minderheden beschrijven tijdens de overgang van het op religieuze identiteit gebaseerde Osmaanse rijk naar een op etnische afkomst gebaseerde natiestaat; 
  • kun je de moeilijkheden bij deze overgang beschrijven en duiden waarom het concept natiestaat zwak ontwikkeld is in het Midden-Oosten;
  • ken je de begrippen ‘empire’, natiestaat en minderheden en kun je deze duiden in de context van problemen bij het vormen van een gemeenschappelijke identiteit.
Inhoud

Het hoofddoel van het college is om inzicht te krijgen in de overgang van de pre-moderne tijd naar de moderne tijd in het Midden-Oosten (en ook elders, want veel van de processen verlopen op dezelfde manier). Kern van dit proces is de verandering van een multi-etnisch en religieus rijk dat langzaam maar zeker door nauwer contact met Europa ondermijnd wordt. De natiestaat, die gebaseerd is op het principe dat één volk binnen bepaalde grenzen leeft en dat andere volken daar buiten zijn gesloten, is zo revolutionair in een rijk waar alle volkeren door elkaar heen wonen dat het eindigt met de ‘etnische' (vaak religieuze) zuivering van volken die binnen de grenzen wonen van een gebied waar een ander volk aanspraak op maakt. Zo ontstaan aan het begin van de 20ste eeuw homogene staten zoals Turkije en Egypte. Maar lang niet alle staten zijn homogeen. Libanon is een verzameling van etnische en religieuze groepen. In andere staten grijpt een minderheid de macht, zoals in Syrië en Irak, en worden andere minderheden gedwongen te assimileren (Koerden in Irak, 20% van de bevolking) of wordt de meerderheid gedwongen een andere identiteit aan te nemen (shiïeten in Irak, 60% van de bevolking), of wordt de meerderheid gedwongen samen te werken met de minderheid (soennieten, 70% van de bevolking in Syrië).

Toetsinformatie
Essay van 3000 woorden.

Aanbevolen materiaal
Literatuur
Het college is gebaseerd op het lezen van secundaire literatuur en het bespreken van teksten. De literatuur wisselt per jaar, maar gaat vooral over het 19de eeuwse Osmaanse rijk en de stichting van de Turkse staat, Lebanon, Syrië in de jaren twintig.

Werkvormen
Hoor-en werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Paper
Weging1
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok TENT4, Blok TENT4