FTR-RSBAI105
IPS in Europa I: Van Al-Andalus tot de Osmanen
Cursus informatieRooster
CursusFTR-RSBAI105
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Examinator
dr. M.J.M. de Koning
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.J.M. de Koning
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.J.M. de Koning
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
SEM2  (29-01-2024 t/m 01-09-2024)
Aanvangsblok
SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Als je deze cursus 'Samenleven van Al Andalus tot de Osmanen - Islam in Europa 1' gevolgd hebt, kun je:
  • het ontstaan en geschiedenis van islam in de voormoderne en vroegmoderne Europese context beschrijven met betrekking tot politieke, doctrinaire en ethische dimensies en de daarmee verbonden wetenschappelijke debatten in het bijzonder voor het thema samenleven;
  • enkele algemene theorieën en basisconcepten over religie vanuit geschiedkundig  perspectief beschrijven;
  • toelichten hoe de geschiedenis van Europa en islam verbonden is met hedendaagse debatten en ontwikkelingen.
Inhoud
'Samenleven van Al Andalus tot en met de Osmanen - Islam in Europa 1'
 
Hoe verhouden islam en Europa zich tot elkaar? Hoe ging het samen leven tussen moslims en christenen in Europa? Vraagstukken die heden ten dage relevant zijn en regelmatig terugkomen in politieke en wetenschappelijke debatten. Het zijn ook vraagstukken met een lange geschiedenis. Door in te gaan op de geschiedenis van islam in Europa, proberen we die vraagstukken te ontrafelen en te voorzien van een gefundeerde duiding. 

Deze cursus geeft een introductie in de geschiedenis en ontwikkeling van islam in verschillende Europese contexten in de voormoderne en vroegmoderne periode. Centraal staat het thema samenleven dat voornamelijk wordt bekeken vanuit de ontwikkeling van islam in Europa en daarbinnen het thema samenleven.

We gaan in op het ontstaan van islam & Europa door te kijken naar de ontwikkeling van Al Andalus, de Kruistochten, de Lipka Tartaren en de Osmanen en hoe zich daar allerlei discussies over samenlevingsvormen ontwikkeld hebben. Aan het einde van de cursus kijken we meer specifiek naar de positie van Mohammed in Europese perspectieven en de positie van islam in de Europese strijd over de 'ware godsdienst'.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
Participatie (incl. leesopdrachten)
Er wordt een actieve en gefundeerde deelname aan discussies verwacht. Bereid je daarom goed voor. Iedere week worden bij de literatuur één of meerdere leesopdrachten aangegeven. Deze dien je in te leveren op Brightspace. Het is niet verplicht, maar wanneer deze voldoende zijn, tellen ze mee voor je participatie. Bij goede participatie komt er een half punt tot maximaal één punt boven op je eindcijfer van 2 en 3. bij.

1. Schrijfopdrachten
Er zijn twee kleine opdrachten. Deze tellen ieder voor 15% mee.

2. Tentamen
Er komt een schriftelijk tentamen over de literatuur en colleges. Dit bepaalt 70% van het eindcijfer.
 
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Literatuur
Tolan, John, Henry Laurens, and Gilles Veinstein. "Europe and the Islamic world." Europe and the Islamic World. Princeton University Press, 2012.

Werkvormen
Hoor- en werkcollege

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2