FTR-RSBAI106
Concepten van religie: islamitisch recht, filosofie en mystiek
Cursus informatieRooster
CursusFTR-RSBAI106
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Examinator
dr. H.J. Viersen
Overige cursussen docent
Docent
dr. H.J. Viersen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. H.J. Viersen
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER4  (08-04-2024 t/m 01-09-2024)
Aanvangsblok
PER4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus:
  •  
  • Ben je bekend met manieren waarop religie wordt geconceptualiseerd in de islam;
  • Heb je een kennis gemaakt met enkele centrale discoursen in de islam, zoals de theologie, filosofie, fiqh (jurisprudentie) en het soefisme.
  • Kun je in grote aanlijnen aangeven hoe conceptualiseringen van religie weerslag hebben op zowel het academisch als het maatschappelijk debat rondom religievraagstukken.
Inhoud
De islam heeft zich sinds de eerste openbaringen aan de Profeet Mohammed in de 7e eeuw ontwikkeld tot een ongelofelijk complex fenomeen. Hierin is de dagelijkse religieuze praktijk van anderhalf miljard moslims verweven met een eeuwenoude traditie die wel haast elk denkbaar gebied beslaat waar de mensheid zich mee bezighoudt, van een dynamisch juridisch systeem dat grotendeels onafhankelijk van de machthebbers is ontwikkeld tot een rijke filosofische en mystieke cultuur. De manier waarop de islam is beleefd en ook de manier waarop mensen tegenwoordig de islam vormen kan erg verschillen. Waar soms de nadruk wordt gelegd op de leefregels, zal in andere gevallen de diepere betekenis van deze regels in verband worden gebracht met filosofische, theologische, of esthetische overtuigingen. Deze perspectieven vullen elkaar aan en om een zo breed en rijk mogelijk beeld van de islam te krijgen is het dan ook noodzakelijk om met deze uiteenlopende perspectieven kennis te maken.

In deze cursus maken we hiermee een begin. We zullen allereerst ingaan op de vraag wat religieuze tradities überhaupt kenmerkt. Daarna zullen we ons richten op de islam en aan de hand van enkele van de belangrijkste gebieden in de islamitische (intellectuele) traditie een divers beeld van de islam verkennen. Zo maken we kennis met verschillende manieren waarop de islam vanuit de islam is beleefd, met name de filosofie, de mystiek en het islamitisch recht. Daarnaast zullen we ingaan op de vraag hoe deze benaderingen van religie effect hebben op zowel academisch onderzoek als de omgang met islam in de maatschappij, zowel in de islamitische wereld als daarbuiten.
 
Niveau
Deze cursus maakt deel uit van het bachelorprogramma van Religiewetenschappen voor het traject Islamstudies en wordt gevolgd in blok 2 van het tweede semester van BA1.
Voorkennis
Voorkennis wordt niet verplicht als ingangseis. Echter, aangezien dit vak onderdeel is van de BA Islamstudies wordt er wel vanuit gegaan dat de meeste studenten het inelidende vak “Islam” (FTR-RSBA111) hebben gevolgd. Voor degenen die dit (nog) niet hebben gedaan en voor degenen die hun kennis van bepaalde onderwerpen die in deze collegereeks worden uitgediept willen oppoetsen zullen video’s op Brightspace worden gezet met inleidende colleges.
Toetsinformatie
De toetsing bestaat uit
  • Actieve participatie (zowel in het college als op het Brightspace-forum)
  • Het inleveren van vragen bij de te lezen teksten.
  • Twee korte opdrachten
  • Een eindpaper
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Literatuur
Alle literatuur zal door de docent via Brightspace beschikbaar worden gemaakt.

Werkvormen
Hoor- en werkcollege

Toetsen
Paper
Weging1
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok PER4, Blok PER4