FTR-RSBAI207
Islam in Europa
Cursus informatieRooster
CursusFTR-RSBAI207
Studiepunten (ECTS)5
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Examinator
dr. M.J.M. de Koning
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.J.M. de Koning
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.J.M. de Koning
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
PER4  (08-04-2019 t/m 09-06-2019)
Aanvangsblok
PER4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus:
  • heb je inzicht in de belangrijke wetenschappelijke debatten over islam in Europa;
  • ben je in staat bent om de argumentatie van wetenschappelijke teksten te herkennen en te analyseren;
  • kun je kritisch omgaan met bronnen en weet hun waarde in te schatten;
  • kun je die debatten analyseren en de verschillende deelnemers aan deze debatten kunt plaatsen.
Inhoud
Europese islam, gezag, racialisering en publieke stem

Deze cursus beoogt je beter bekend te maken met de belangrijkste wetenschappelijke debatten met betrekking tot islam in Europa. In het bijzonder zullen daarbij de volgende vier debatten aan de orde komen:
1. Wat is een ‘Europese islam’?
2. Hoe ontwikkelt religieus gezag zich?
3. Hoe verhouden het seculiere en religieuze zich tot elkaar?
4. Wat is islamofobie en racialisering?
5. Hoe claimen moslims een publieke stem?
 
We besteden veel aandacht aan historische relaties, maar zullen ook inspringen op actuele debatten en gebeurtenissen.
Onderwerpen
Naast het verkennen van vijf belangrijke debatten over islam in Europa, besteden we in deze cursus ook aandacht aan hoe een wetenschappelijk debat te analyseren. Het traceren, reconstrueren en analyseren van wetenschappelijke debatten is cruciaal voor goed wetenschappelijk onderzoek verrichten en schrijven; je schrijft immers altijd op basis van wat voorgangers en tijdgenoten van je schrijven en je onderzoek vindt niet plaats in een wetenschappelijk vacuüm

Toetsinformatie
• Studenten leveren vier schrijfopdrachten in
• De cursus wordt afgesloten met een paper (2500 woorden)

Aanbevolen materiaal
Reader
Reader met diverse artikelen (350 pagina's).
Literatuur
Zelf te kiezen literatuur (50 pagina's).

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Werkgroep, referaten met gerichte opdracht

Toetsen
Paper
Weging1
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok TENT4, Blok TENT5