FTR-RSBAI207
IPS in Europa II: Activisme, Recht en Beleid
Cursus informatieRooster
CursusFTR-RSBAI207
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Examinator
dr. M.J.M. de Koning
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.J.M. de Koning
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.J.M. de Koning
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER4OV  (01-04-2024 t/m 01-09-2024)
Aanvangsblok
PER4OV
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus:
  • heb je inzicht in belangrijke wetenschappelijke en politieke debatten over islam in Europa, in het bijzonder gericht op activisme, recht en beleid en de samenhang daartussen;
  • heb je inzicht in de globale ontwikkelingen van islam in Europa in de laatste decennia in verschillende Europese regio's;
  • ben je in staat bent om de argumentatie van wetenschappelijke teksten te herkennen en te analyseren;
  • kun je kritisch omgaan met bronnen en weet hun waarde in te schatten;
  • kun je die debatten en casussen analyseren en rollen van de verschillende deelnemers aan deze debatten en casussen plaatsen.
Inhoud
Islam in Europa: Activisme, recht en beleid (IPS Europa 2)

Hoe islam en Europa zich tot elkaar verhouden is een belangrijk vraagstuk voor veel Europeanen, inclusief moslims. Discussies over integratie, islamofobie, radicalisering, seculiere wetgeving en de vrijheid van godsdienst zijn zowel belangrijke academische als politieke kwesties die vaak het hart van vraagstukken over identiteit, recht en beleid raken. In deze colleges gaan we in op diverse langjarige maar ook actuele aspecten van deze kwesties. 

We werken aan de doelstellingen van de cursus door een focus op vormen van activisme, recht en beleid met betrekking tot islam in Europa in verschillende Europese regio's in de laatste decennia via een inhoudelijke lijn en een methodologische lijn.

A.
Deze cursus beoogt je beter bekend te maken met de belangrijkste wetenschappelijke debatten met betrekking tot islam in Europa. In het bijzonder zullen daarbij de volgende vier debatten aan de orde komen:
  1. Hoe verhouden islam en Europa zich tot elkaar en wat bedoelen daarbij met 'islam' en met 'Europa'?
  2. Wat zijn de belangrijkste beleidsterreinen die betrekking hebben op moslims in Europa en hoe verhouden moslims zich daartoe?
  3. Hoe verhouden de verschillende religieuze en seculiere rechtsvormen zich tot elkaar?
  4. Hoe claimen moslims een publieke stem?
Bij al deze debatten besteden we aandacht aan vormen van activisme, recht en beleid in verschillende Europese samenlevingen. We besteden veel aandacht aan historische relaties, maar zullen vooral inspringen op actuele debatten en gebeurtenissen. In het begin van de cursus introduceren we daarvoor een analytisch kader dat door de cursus heen verder ontwikkeld zal worden.

B.1
Daarnaast werkt deze cursus stap voor stap toe naar een eindessay dat betrekking heeft op één of meerdere van de vier debatten.

B.2
Studenten geven in groepjes een presentatie over islam in een specifiek Europees land.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
Toetsvorm:
Participatie
Er wordt een actieve en gefundeerde deelname aan discussies verwacht. Bereid je daarom goed voor. Bij goede participatie komt er maximaal een vol punt boven het gewogen eindcijfer van de volgende onderdelen.

1. Landenpresentatie
Studenten een presentatie over islam in een specifiek land of een vergelijking tussen twee landen. Het materiaal hiervoor zal door de docent ter beschikking worden gesteld.

2. Kritisch reflectiepaper
De studenten schrijven een individueel kritisch reflectiestuk over een journalistiek product over islam en Europa.

3. Essay
De cursus wordt afgesloten met een collectief essay (met reflectie) waarbij groepjes studenten een concrete casus analyseren door middel van een kritische bespreking en toepassing van de literatuur.
 
Bijzonderheden
Deze cursus kan gevolgd worden in het kader van de minor Religie in beweging: Migratie, Religie en Inclusie (FTR RUNOMI minor)
 
Verplicht materiaal
Literatuur
Yearbook of Muslims in Europe (laatste editie): https://referenceworks.brillonline.com/browse/yearbook-of-muslims-in-europe-online
Titel:Yearbook of Muslims in Europe
Auteur:Egdūnas Račius en Stephanie Müssig
Uitgever:Brill

Aanbevolen materiaal
Reader
Reader met diverse artikelen (350 pagina's).
Literatuur
Zelf te kiezen literatuur (50 pagina's).

Werkvormen
Hoor- en werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Paper
Weging1
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok PER4OV, Blok PER4OV