FTR-RSMAB100
Filosofie van religie, staat en samenleving
Cursus informatieRooster
CursusFTR-RSMAB100
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Examinator
prof. dr. I.M.K. Bocken
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. I.M.K. Bocken
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. I.M.K. Bocken
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
SEM1  (31-08-2020 t/m 24-01-2021)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus kun je:
  • actuele debatten over de rol van de overheid in maatschappelijke kwesties omtrent identiteit plaatsen tegen de achtergrond van grotere wijsgerige opvattingen over religie en staat;
  • kritisch reflecteren over maatschappelijke discoursen over de rol van de overheid met betrekking tot religie en moraal;
  • grotere verbanden zien tussen argumenten die in maatschappelijke debatten gevoerd worden.
Inhoud
Wat is de rol van de overheid bij maatschappelijke emancipatieprocessen? Hoe ver kan en mag de overheid haar rol gebruiken om te interveniëren in identiteitsvraagstukken, vraagstukken dus die te maken hebben met de speelruimte van menselijke zelfontplooiing? Juist in het cluster van vraagstukken die met identiteit te maken hebben, lijkt de rol van religieuze levensbeschouwingen een problematische te zijn. Hoe moet de overheid die een actief emancipatie-beleid voert inzake bijvoorbeeld LHBT-vraagstukken omgaan met religieuze groepen die homoseksualiteit radicaal afwijzen? Vervalt een liberale samenleving, die een pluralisme aan levensbeschouwelijke en morele opvattingen wil garanderen, niet in haar tegendeel wanneer zij dergelijke opvattingen zonder meer uitsluit of wanneer de enige vraag die zij zichzelf stelt de communicatieve overtuigingsstrategieën van haar eigen gelijk betreft? Of is er een model denkbaar waarin het gesprek over deze opvattingen niet alleen mogelijk maar ook productief wordt? Het mag duidelijk zijn dat op de achtergrond van belangrijke identiteitsdiscussies filosofische opvattingen over de verhouding van religie, moraal en staat een centrale rol spelen. In dit college zullen we aan de hand van enkele van deze debatten op zoek gaan naar de filosofische vooronderstellingen van de argumenten die in het debat worden ingezet. Welke gevolgen heeft dit voor de reflectie over de rol van religie in de samenleving?
 
In het eerste deel van de cursus zullen enkele klassieke theoretische modellen over de relatie tussen religie, staat en samenleving behandeld worden (John Locke, Karl Marx, John Rawls, Eric Voegelin). In het tweede deel worden enkele actuele maatschappelijke debatten behandeld: religie en de omgang met homoseksualiteit, man-vrouw-relaties enz. In het derde deel staan enkele actuele politiek filosofische theorieën centraal die het debat omtrent identiteit en de rol van de overheid begeleiden (Michel Foucault, Jacques Rancière, Robert Pfaller, Antonio Negri).
 
Niveau

Voorkennis
Kennis van de bekende vreemde talen.
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Aanbevolen materiaal
Literatuur
Titel:Het ideaal van de neutrale staat. Inclusieve, exclusieve en compenserende visies op godsdienst en cultuur.
Auteur:van der Brug, W.
Uitgever:Erasmus Law Lectures 18, 2008.
Reader
De reader wordt bij het begin van de collegereeks ter beschikking gesteld
Literatuur
Dit boek is niet verplicht omdat het in het Duits is. Een alternatief is Hans Joas, 'Faith as an Option'
Titel:Erwachsensprache. Über ihr Verschwinden aus der Politik
Auteur:Pfaller, Robert
Uitgever:Fischer Verlag

Werkvormen
Hoorcollege

Toetsen
Paper
Weging1
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2