FTR-RSMAB104
Beleidsplanning en -implementatie
Cursus informatieRooster
CursusFTR-RSMAB104
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Examinator
dr. J.E. Castillo Guerra
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.E. Castillo Guerra
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.E. Castillo Guerra
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
SEM1  (04-09-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze colleges kun je:
  • kritisch reflecteren op theorieën en modellen op het gebied van ontwerp, implementatie en evaluatie van beleid;
  • een advies formuleren voor de ontwikkeling of aanpassing van beleid;
  • een evaluatie formuleren m.b.t. tot de uitvoering, voortzetting of beëindiging van beleid.
Inhoud
Religie is nadrukkelijk aanwezig in het publieke domein door uiteenlopende vormen van interactie tussen burgers en religieuze organisaties. Met name de religieuze diversiteit is het object geworden van toenemende belangstelling, zowel in de media als in de wetenschap en het gemeentelijke beleid. In gemeentes en overheidsinstellingen komt deze belangstelling tot uiting in de vorm van steeds nieuwe maatschappelijke vraagstukken: Hoe staat het met de beleidsvisie op de religieuze voorzieningen die nodig zijn om als moslim, christen of hindoe een leven te kunnen opbouwen in Nederland? Hoe kan de overheid bijvoorbeeld interveniëren om multiculturele spanningen op te lossen en daarbij het beginsel van de scheiding tussen kerk en staat handhaven? Of: welke kwaliteitseisen hanteert een gemeente voor de subsidiëring van activiteiten van religieuze organisaties?

Deze vragen zijn gerelateerd aan beleidsprocessen van met name overheidsinstellingen. Aan de hand van theoretische modellen, oefeningen en werkgroepsopdrachten verwerf je in dit practicum de benodigde kennis en pas je deze vervolgens toe op o.a. beleidsanalyse en –advies.

Het practicum beleidsplanning en -implementatie bestaat uit twee delen. Het eerste deel behandelt theorieën en modellen voor het ontwerpen van beleid aan de hand van de beleidscyclus voor het formuleren en analyseren van beleidsproblemen, beleidsdoelen en beleidsinstrumenten. Deze initiële kennis wordt verdiept aan de hand van modellen voor interactieve beleidsvorming en de voorbereiding voor /het schrijven van beleidsadviezen. In deel II staat de toepassing van de beleidsmodellen centraal aan de hand van analyses van beleidsadviezen. Je brengt bevindingen uit eigen onderzoek in de discussie in en je formuleert een beleidsadvies. Aangekaarte, gesignaleerde beleidsproblemen en mogelijke oplossingen worden systematisch geanalyseerd en onderworpen aan de fases van de beleidscyclus. Na een plenaire presentatie en feedbacksessie schrijf je een aangepaste versie van je beleidsadvies ter afronding van het practicum.
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
Paper en presentaties: In periode 2 vinden een tussenevaluatie en een presentatie plaats aan de hand van een paper. De tussenevaluatie heeft een waarde van 20% van het eindcijfer en is verplicht voor de stage en de presentatie heeft een waarde van 10% van het eindcijfer. Nadere informatie over dit onderdeel vind je in de handleiding. Het practicum wordt afgesloten met een werkstuk met een waarde van 70% van het eindcijfer.
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Reader
Digitale reader beschikbaar op Brightspace.
Literatuur
Titel:Schrijven van beleidsnotities: handleiding voor het opstellen van korte adviesteksten over beleid
Auteur:R. Berkenbosch, W. Koetsenruijter
Uitgever:Groningen: Noordhoff Uitgevers, 2017

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Paper
Weging1
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2