FTR-RSMAI100
Masterseminar Politieke islam: van moslim broederschap tot islamitische staat
Cursus informatieRooster
CursusFTR-RSMAI100
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Docent
dr. M.J.M. de Koning
Overige cursussen docent
Docent
dr. R. Meijer
Overige cursussen docent
Examinator
dr. R. Meijer
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. R. Meijer
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
SEM1  (31-08-2020 t/m 24-01-2021)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van dit college kun je:
 • de opkomst en ontwikkeling beschrijven van islamitische ideeën van verschillende aard t.a.v. politiek en de staat in het Midden-Oosten in de afgelopen decennia;
 • historische debatten op waarde schatten en de diverse islamitische ideeën van elkaar scheiden, analyseren en in hun historische en geografische context zien;
 • verschillende wetenschappelijke analyses beschrijven van de ontwikkelingen die geleid hebben tot de opstanden in de Arabische lente;
 • de begrippen 'empirie', natie-staat, minderheden, transnationalisme en gemeenschappelijke identiteit analytisch toepassen;
 • gebruik maken van methodologisceh vaardigheden voor het analyseren van ideologische teksten.
Inhoud
In dit seminar ligt de nadruk op islam als transnationale ruimte van debat en ideeënontwikkeling van politieke bewegingen en op vormen en uitingen van identiteit die daarbij horen. Wat is de rol van politiek in de politieke islam en hoe hebben noties over de relaties tussen politiek en godsdienst zich ontwikkeld in het Midden-Oosten en Europa? Het zwaartepunt van de cursus ligt bij actuele ontwikkelingen in het Midden-Oosten en Nood Afrika na de Arabische opstanden in 2010-2011, maar de cursus besteedt ook aandacht aan algemene zaken als concepten over politiek, de staat, de relaties burger-staat, minderheden en democratie bij verschillende islamitische bewegingen.
Deze cursus geeft ook veel aandacht aan de vraag waarom in Marokko de Partij van Rechtvaardigheid en Ontwikkelingen (PJD) wel opgenomen is in het politieke systeem en de Moslim Broederschap in Egypte niet, en waarom in Tunesië een transitie heeft plaatsgevonden naar een democratisch systeem waarbij Ennahda een belangrijke rol heeft gespeeld en in Syrië en Irak recente ontwikkelingen hebben geleid tot de opkomst van de Islamitische Staat.
Veel van deze ontwikkelingen zijn onverklaarbaar zonder de relatie met Europa erbij te betrekken. Islam heeft ten eerste altijd een belangrijke rol gespeeld in het culturele en sociale verzet tegen Europa. Maar, ten tweede, heeft de politieke islam ook veel concepten overgenomen uit Europa. En ten derde is Europa één van de missiegebieden van de politieke islam. Een van de vragen die in het college aan bod zullen komen is in hoeverre islam zijn authenticiteit heeft kunnen behouden in het proces van transnationalisering en modernisering. Waarom leidt dit in sommige gevallen tot vergaande gematigdheid en in andere gevallen tot extremisme? Hoe spelen ideeën over de wereldwijde gemeenschap van gelovigen (ummah) hier een rol? Veel aandacht zal besteed worden aan islamitische denkers en hun ideeën over politiek.
Niveau

Voorkennis
 
Toetsinformatie
 • Eindessay van max. 4500 woorden (60%).
 • Participatie (+/- 0, 0,5 of 1 pt): iedere week een vraag indienen en referaten over literatuur.
 • Opdrachten (40%): 2 schrijfopdrachten en een presentatie.
 • Bijzonderheden

  Aanbevolen materiaal
  Artikelen
  Losse artikelen
  Boek
  Hoofdstukken uit boeken

  Werkvormen
  Werkcollege
  AanwezigheidsplichtJa

  Toetsen
  Paper
  Weging1
  ToetsvormPaper
  GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2