FTR-RSMAI101
Masterseminar Migratie, Transnationaliteit en Diaspora
Cursus informatieRooster
CursusFTR-RSMAI101
Studiepunten (ECTS)10
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Examinator
dr. M.J.M. de Koning
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.J.M. de Koning
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.J.M. de Koning
Overige cursussen docent
Docent
dr. N. Sonneveld
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
PER1-PER2  (04-09-2017 t/m 07-01-2018)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afloop van de cursus ben je in staat de voornaamste actuele ontwikkelingen en begrippen met betrekking tot het thema migratie, integratie, transnationaliteit en diaspora te herkennen en te duiden. Daarnaast kun je praktische vaardigheden zoals interviewtechnieken en beleidsgerichtonderzoek in het eigen onderzoek toepassen.

Inhoud

Dit seminar behandelt alle fases van de migratiecyclus: van de motieven en wijze van migreren (migratie), ontvangst en integratie (beleid) in het ontvangende land, de transnationale relaties met het homeland en met name de mediale aspecten hiervan, en de wijze van herinneren van het homeland in de diaspora. Wat betreft methoden wordt er aandacht besteed aan kwalitatief onderzoek (biografisch interview en beleidsgericht onderzoek). 

 

Toetsinformatie
Participatie, referaten, 6 leesopdrachten en 2 methodologische opdrachten en een afsluitend werkstuk (weging referaten 1x; opdrachten per stuk 1x; werkstuk 3x).

Voorkennis
Inschrijving in de master Religiewetenschappen.

Aanbevolen materiaal
Reader

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Seminar en actualiteitencollege door studenten.

Toetsen
Paper
Weging1
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok TENT2, Blok TENT3