FTR-RSMAI101
Masterseminar Migratie, transnationaliteit en diaspora
Cursus informatieRooster
CursusFTR-RSMAI101
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Examinator
dr. M.J.M. de Koning
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.J.M. de Koning
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.J.M. de Koning
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. Vliek
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
SEM1  (31-08-2020 t/m 24-01-2021)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De cursus kent een inhoudelijke en methodologische lijn.

A) Na afloop van de cursus ben je in staat de voornaamste actuele ontwikkelingen en begrippen met betrekking tot het thema migratie, integratie, transnationaliteit en diaspora te herkennen en te duiden.
B) Daarnaast kun je praktische vaardigheden zoals het toepassen van verschillende interviewtechnieken en het uitvoeren van beleidsgerichtonderzoek in het eigen onderzoek toepassen.
Inhoud
Dit seminar behandelt alle fases van de migratiecyclus:
  • motieven en wijzen van migreren (migratie), waarbij we ook aandacht besteden aan de invloed van oorlog, conflict, en klimaatsverandering op migratiepatronen;
  • ontvangst en integratie (beleid) in het ontvangende land, waarbij we niet alleen kijken naar "Zuid-Noord" migratie maar ook naar "Zuid-Zuid" en "Noord-Zuid" migratie;
  • transnationale relaties met het zogenoemde "homeland." 
Wat betreft methoden wordt er aandacht besteed aan kwalitatief onderzoek (biografisch interview en beleidsgericht onderzoek). 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
 
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Literatuur
Verplichte literatuur wordt zoveel mogelijk op Brightspace beschikbaar gesteld.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Seminar en actualiteitencollege door studenten.

Toetsen
Paper
Weging1
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2

Opmerking
Participatie en referaten, leesopdrachten en 2 methodologische opdrachten en een afsluitend essay.