FTR-RSMAI103
Masterseminar “What Is Islam?”: Een interdisciplinaire verkenning van de betekenis van de islam
Cursus informatieRooster
CursusFTR-RSMAI103
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Examinator
dr. H.J. Viersen
Overige cursussen docent
Docent
dr. H.J. Viersen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. H.J. Viersen
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
SEM1  (31-08-2020 t/m 24-01-2021)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus:
  • beschik je over gedegen kennis van verschillende contemporaine theoretische benaderingen van de islam en hoe deze in verhouding tot elkaar staan;
  • kun je deze theoretische benaderingswijze toepassen op andere gebieden, binnen de religiestudies, maar ook in de bestudering van kwesties rond identiteit en traditie;
  • heb je uitvoerig kennis gemaakt met diverse culturele, artistieke en filosofische stromingen binnen de islam;
  • kun je deze kennis van de islam en van de theoretische benadering van de islam ook toepassen op alledaagse en historische kwesties.
Inhoud
De islam is een verbindende en centrale factor in het leven zo’n twee miljard moslims, bijna een kwart van de wereldpopulatie. Een goed begrip van de islam is dan ook van groot belang. Om de islam vanuit academisch oogpunt te bestuderen is het echter noodzakelijk dat we ons afvragen wat de islam precies is. Wat is het dat deze gigantische groep mensen met diverse maatschappelijke, culturele, en talige achtergronden verbindt? Slechts wijzen op het feit dat moslims dezelfde religie aanhangen is onvoldoende, want wat is een religie überhaupt? Daarnaast, hoe ga je om met het feit dat veel moslims het niet met elkaar eens zijn over fundamentele religieuze kwesties? Maar als religie niet simpelweg dienst kan doen als grootste gemene deler, wat dan wel? Islam als cultuur? Als rechtssysteem?
Aan de hand van het recente boek What Is Islam? The Importance of Being Islamic van Shahab Ahmad, zal deze interdisciplinaire cursus ingaan op deze en andere vragen die ons helpen een fundamenteel inzicht te krijgen in de islam. De vragen die hij oproept en de contradicties die aangeeft zullen we aangrijpen om met een nieuwe bril te kijken naar de filosofische, mystieke, artistieke en poëtische tradities binnen de islam. Vervolgens zullen we verschillende definities van wat is islam is onderzoeken en bediscussiëren in het licht van Ahmad’s kritiek. Deze kritiek zullen wij dan op onze beurt kritisch beoordelen aan de hand van de originele teksten uit o.a. de filosofie, de antropologie en de sociologie waar Ahmad op reageert. Zo krijgt de student op dynamische wijze een overzicht van hoe er theoretisch vanuit verschillende disciplines naar de islam, maar ook naar tradities en religies überhaupt gekeken kan worden. Tot slot zal de eigen visie op de islam die Ahmad ontwikkelt in het laatste deel van zijn boek in het licht van dit theoretisch kader beoordeeld worden.

Deze cursus biedt een theoretisch kader voor de benadering van de islam, maar ook van religie in zijn algemeenheid. Het blijft echter niet bij theorie. Tijdens de cursus zal aan de hand van recente, historische en hypothetische voorbeelden die de studenten zelf aandragen gekeken worden naar het effect van deze theorie. Wat betekent het precies wanneer ‘islam’ op een bepaalde manier gedefinieerd wordt? Wat is mogelijke effect hiervan binnen politiek, recht, onderwijs, maar ook op het individu? Op deze manier wordt de studenten niet alleen geleerd op een abstract niveau de religie te bestuderen, maar ook hoe ze deze kennis kunnen verbinden met de maatschappij en het effect van religie op de alledag.
 
Niveau
 
Voorkennis

Toetsinformatie
 
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
Titel:What is Islam
Auteur:Shahab Ahmad
Uitgever:Princeton University Press
Druk:1
Kosten:28,00

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Paper
Weging1
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2