FTR-RSMAR102
Masterseminar Textual Sources of Judaism and Christianity
Cursus informatieRooster
CursusFTR-RSMAR102
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Examinator
dr. M. den Dulk
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. den Dulk
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. den Dulk
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
SEM2  (25-01-2021 t/m 29-08-2021)
Aanvangsblok
SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus ben je in staat om
  • een vroegchristelijke tekst te situeren in zijn oorspronkelijke historische, literaire en sociale context;
  • een vroegchristelijke tekst zelfstandig te lezen en te interpreteren met behulp van hulpmiddelen zoals bijbelcommentaren en wetenschappelijke artikelen;
  • een complex concept als racisme zorgvuldig te definiëren;
  • het gebruik van de term racisme en aanverwante begrippen in wetenschappelijke literatuur en media kritisch te duiden;
  • een visie te formuleren op de bruikbaarheid van deze en gerelateerde terminologie m.b.t. de oudheid.
Inhoud
Racisme en vroeg christendom

In deze cursus gaan we ons bezighouden met een begrip dat de laatste tijd de gemoederen nogal bezighoudt: racisme. Het is een woord dat we voortdurend langs zien komen, maar wat betekent het eigenlijk precies en hoe verhoudt dit woord zich tot andere begrippen zoals etnisch vooroordeel en xenofobie? Specifiek zullen we ons afvragen in deze cursus of er sprake is van racisme en/of antiracisme in vroegchristelijke literatuur. Deze teksten, waaronder de 27 documenten die zijn opgenomen in het Nieuwe Testament, zijn enorm belangrijk geweest in de loop van de geschiedenis en hebben ons denken over de onderlinge verhouding tussen mensen diepgaand beïnvloed. Wat hebben het Nieuwe Testament en andere literatuur uit deze periode te zeggen over hoe mensen met verschillende etnische achtergronden met elkaar (moeten) omgaan? Kunnen we in dit verband spreken over (anti)racisme of is dat anachronistisch? Welke invloed hebben deze teksten in de loop van de geschiedenis uitgeoefend op vraagstukken m.b.t. raciale en etnische gelijkheid? En welke rol spelen ze vandaag de dag? De cursus bestaat uit een collegereeks met veel ruimte voor onderlinge discussie en wordt afgesloten met een paper. 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
 
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Will be announced on Brightspace.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Seminar: study of literature, discussions, presentations by students and small assignments.

Toetsen
Paper
Weging1
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2