FTR-RSMAR104
Masterseminar geschiedenis van het christendom
Cursus informatieRooster
CursusFTR-RSMAR104
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Examinator
prof. dr. D.A.T. Müller
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. D.A.T. Müller
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. D.A.T. Müller
Overige cursussen docent
Docent
dr. B. Radovanovic
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
SEM1  (31-08-2020 t/m 24-01-2021)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus ben je vertrouwd geraakt met name van heuristische vaardigheden en ben je op grond van verdiepte kennis, vaardigheden en methodologische reflectie in staat zelfstandig onderzoek te doen op het terrein van de geschiedenis van het christendom.
Inhoud
Magie en Religie: de vergeefse strijd van de kerk in de middeleeuwen tegen magie en magiërs en het ontstaan van nieuwe religieuze bewegingen in de 19e en 20e eeuw
 
Door verschillende historische gebeurtenissen in de vroege moderniteit (met name de reformatie, de verlichting en het sciëntisme) is magie nu grotendeels gedegradeerd tot kwakzalverij. Voor christelijke theologen was het de belichaming van bijgeloof (superstitio) en volgens Augustinus tegenovergesteld aan de ‘ware religie’. Toch is de relatie tussen (christelijke) religie en magie behoorlijk ingewikkelder dan het lijkt, zoals we in deze cursus zullen zien. Daarnaast is het wereldverklaringsmodel wat achter de diskwalificerende termen voor magie staat nog steeds niet passé.

In deze cursus behandelen we met name de historische basiselementen zoals die in de middeleeuwen kenmerkend werden voor de christelijke cultuur: de koppeling van ketterij en magie in de processen vooral in de late middeleeuwen (hier komen dan de inquisiteurs Konrad von Marburg en Robert le Bougre, de processen tegen Jeanne d’Arc, Gilles de Rais en de Waldenser aan bod), de beeldvorming over Joden en Moslims als magiërs en de overlappingen tussen geneeskunde en magie.
Op grond van deze inzichten zijn we in staat de actuele nieuwe religieuze bewegingen, zoals de Wicca-cult, kritisch te evalueren om afsluitend de ontwikkelingen in de verhouding religie en magie te herzien.
Niveau

Voorkennis
De cursus veronderstelt passieve kennis van het Duits en Engels en succesvolle afronding van de cursus 'Inleiding christendom'.
Toetsinformatie
 
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
Titel:The Magician, the Witch, and the Law
Auteur:Edward Peters
Uitgever: University of Pennsylvania Press
Kosten:19,99

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Paper
Weging1
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2

Opmerking
Paper met eindgesprek