FTR-RSMAR104
Masterseminar geschiedenis van het christendom
Cursus informatieRooster
CursusFTR-RSMAR104
Studiepunten (ECTS)10
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Examinator
dr. J.E.A. Ackermans
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.E.A. Ackermans
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.E.A. Ackermans
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
SEM1  (04-09-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus ben je in staat om op basis van verdiepte kennis en verfijnde academische vaardigheden:
- Occulturele religieuze identiteiten (m.n. binnen moderne magie, New Age spiritualiteit, hekserij/Wicca en hedendaags Paganisme) binnen hun historische en moderne context te begrijpen en duiden
- Theoretische begrippen (m.n. occulture, re-enchantment, invention of tradition, perceptie/toeschrijving/toe-eigening) te begrijpen en analytisch toe te passen
- Op methodische vaardigheden (m.n. historische methoden en heuristiek) te reflecteren en toe te passen
- Zelfstandig onderzoek te doen naar de geschiedenis van het christendom, m.n. op het gebied van occulturele religieuze identiteiten
Inhoud
De Herbetoverende Wereld van Occulture
Tijdens deze cursus behandelen we uitvoerig de herbetoverende wereld van occulture door nieuwe religieuze identiteiten – in interactie met, en als alternatief voor het dominante christelijke en/of wetenschappelijke wereldbeeld – in hun historische en hedendaagse context. Aan de hand van de theoretische concepten occulture, herbetovering, invention of tradition, perceptie en de wisselwerking tussen toeschrijving en toe-eigening onderzoeken we de verbeelding van de geschiedenis en de toenemende popularisering van magische denkbeelden vanaf de Romantiek. We gaan dieper in op religieuze identiteitsvorming binnen de moderne magie van de 'Westerse Esoterische Traditie', New Age spiritualiteit, hekserij en Wicca, het hedendaags Paganisme en aanverwante religieuze stromingen. Aan het einde van deze cursus begrijpen we de zoektocht van de moderne mens naar een authentieke religieuze identiteit beter en zullen we het ontstaan van nieuwe religieuze bewegingen kritisch kunnen evalueren. 
Niveau
gevorderd niveau; inleidingscursus Christendom is afgerond
Voorkennis
De cursus veronderstelt passieve kennis van het Engels en Duits en succesvolle afronding van de cursus 'Inleiding Christendom'. Afronding van de cursus ‘Nieuwe Religieuze Bewegingen’ is een pre.
Toetsinformatie
Tussentijdse opdrachten (weegt 25%) en een eindpaper (weegt 75%)

 
Bijzonderheden
het eindpaper kan pas ingediend worden wanneer de tussenopdrachten voldoende waren.Deze tussenopdrachten dienen tijdens de cursus ingeleverd te worden, hooguit een ervan mag na de college reeks nog ingeleverd te worden, in overleg  met de docente.
Verplicht materiaal
Boek
Verplichte literatuur zal te vinden zijn in de studiehandleiding.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Paper
Weging1
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2