FTR-RSMI213
Arabische mediateksten over cultuur
Cursus informatieRooster
CursusFTR-RSMI213
Studiepunten (ECTS)5
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Docent
drs. J.C. Hoogland
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. J.C. Hoogland
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
PER3-PER4  (30-01-2017 t/m 28-05-2017)
Aanvangsblok
PER3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Het leerdoel is tweeledig: enerzijds het vergroten van de leesvaardigheid door het lezen van mediateksten; anderzijds het vergroten van kennis over samenleving en cultuur door het lezen van mediateksten over sociale en culturele onderwerpen. 

Inhoud

Deze cursus is een vervolg op de taalvaardigheidsminor van Bachelor 2. Tijdens de colleges worden mediateksten vertaald van gevorderde moeilijkheidsgraad en lengte. De te behandelen teksten (uit kranten, tijdschriften en van internet) gaan over algemeen maatschappelijke en culturele onderwerpen, waarmee je je kennis van het Arabisch kan uitbreiden, evenals hun vocabulaire over deze onderwerpen. De in eerdere jaren opgedane kennis van het Arabisch wordt nu toegepast om inhoudelijke informatie over de cultuur en samenleving van de regio te vergaren vanuit primaire bronnen.

Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen.

Voorkennis
Alle taalvaardigheidsvakken in Bachelor 1 en de minor Verdieping in de Arabische taal.

Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt

Werkvormen
Werkcollege

Algemeen
Werkcollege waarin de thuis gemaakte opdrachten worden besproken.

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok TENT4, Blok TENT5