FTR-RSMI231
Lectuur klassieke Arabische teksten
Cursus informatieRooster
CursusFTR-RSMI231
Studiepunten (ECTS)5
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Docent
dr. N.A. Boekhoff-van der Voort
Overige cursussen docent
Docent
drs. W.J.M. de Jong
Overige cursussen docent
Examinator
drs. W.J.M. de Jong
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. W.J.M. de Jong
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
PER1-PER2  (03-09-2018 t/m 06-01-2019)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus:
  • kun je verschillende lettertypes en ligaturen herkennen;
  • heb je je vocabulairekennis uitgebreid met minimaal 200 woorden;
  • ben je in staat zelfstandig Klassiek-Arabische teksten van een gemiddelde moeilijkheidsgraad met behulp van een woordenboek in correct Nederlands te vertalen.
Inhoud
De in het eerste jaar opgedane kennis van de Arabische grammatica en vocabulaire worden in het tweede jaar verder uitgebreid en specifiek toegepast op bestaande Arabische teksten. Het gebruik van het woordenboek staat centraal in deze cursus. Aangezien woordenboeken Arabisch niet de westerse alfabetisch ordening hanteren, maar ordening op radicalen vergt dit veel oefening en is een gedegen kennis van de grammatica nodig om woorden in de woordenboeken terug te vinden.
 
Tijdens de colleges Klassiek-Arabische teksten worden de zelfstandig uit het Klassiek-Arabisch vertaalde teksten besproken met aandacht voor de bijzonderheden van de Klassiek-Arabische grammatica en syntaxis.
Toetsinformatie
Het schriftelijk tentamen bestaat uit twee deeltoetsen, die aan het einde van blok 1 en blok 2 komen. Toets 1 telt voor 1/3 mee en toets 2 voor 2/3.

Voorkennis
Arabisch 3 of vergelijkbaar niveau.

Verplicht materiaal
Handouts
Literatuur
ISBN:9781607963875
Titel:Arabic-English Dictionary: The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic
Auteur:Hans Wehr. Red. J. Milton Cowan

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Het zijn werkcolleges, wat inhoudt dat er participatieplicht is (d.w.z. aanwezigheid en voorbereiding).

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok TENT2, Blok TENT3