FTR-RSMI232
Lectuur moderne Arabische teksten
Cursus informatieRooster
CursusFTR-RSMI232
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. N.A. Boekhoff-van der Voort
Overige cursussen docent
Examinator
dr. N.A. Boekhoff-van der Voort
Overige cursussen docent
Docent
dr. N.A. Boekhoff-van der Voort
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
SEM1  (31-08-2020 t/m 24-01-2021)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus:
  •  heb je een leesstrategie ontwikkeld om snel informatie uit Arabische krantenartikelen te halen.
  •  ben je in staat om verschillende artikelen over hetzelfde onderwerp met elkaar te vergelijken.
  •  heb je inzicht in de stijl van moderne mediateksten.
  •  heb je je vocabulairekennis uitgebreid met minimaal 200 woorden.
  •  ben je in staat om zelfstandig een woordenlijst samen te stellen rondom een thema.
Inhoud
Algemeen:
De in het eerste jaar opgedane kennis van de Arabische taal wordt in het tweede jaar verder uitgebreid en verdiept op basis van bestaande Arabische teksten in een drieluik van cursussen taalverwerving Arabisch. Verschillende vaardigheden komen in alle drie de cursussen aan bod, zoals het gebruik van het woordenboek en het verder uitbreiden van je woordenschat. Daarnaast komt in elk van de drie cursussen een andere vaardigheid aan bod.
 
Specifiek:
De cursus moderne Arabische teksten richt zich op moderne mediateksten. Krantenartikelen bieden in een geconcentreerde vorm veel informatie aan, maar dat maakt het tegelijkertijd ook lastig om ze te begrijpen. In tegenstelling tot beide andere cursussen ligt de focus niet op het vertalen maar op het lezen van teksten. Hoe kun je snel de benodigde informatie halen uit een grote hoeveelheid teksten? Hoe bepaal je wat de kern van een tekst is? Daarvoor heb je een leesstrategie nodig en moet je weten hoe mediateksten in elkaar steken. In plaats van een tekst volledig te begrijpen door het te vertalen, leer je om je te richten op het begrip van die tekstdelen die je nodig hebt om een vraag te beantwoorden.
            Een tweede doel van de cursus is om je woordenschat verder te ontwikkelen. Enerzijds gebeurt dat door teksten over eenzelfde thema te bestuderen, maar anderzijds komt dat ook aan bod door een woordenschat te leren samenstellen. Ook in deze cursus oefen je met het gebruik van een woordenboek, maar het zal gericht zijn op het functioneel gebruik van het woordenboek: welke kernwoorden je in het woordenboek moet opzoeken om de tekst te kunnen begrijpen. Bij leesvaardigheid ga je uit van wat je al wel weet van een tekst.
Niveau

Voorkennis
Arabisch 3 of vergelijkbaar niveau.
Toetsinformatie
Het eindcijfer zal gevormd worden door twee deeltentamens, waarvan de eerste na blok 1 plaatsvindt en de tweede na blok 2. Het hertentamen van het eerste tentamen vindt plaats na blok 2 en van het tweede tentamen na blok 3. Beide onderdelen moeten met een voldoende afgesloten worden.

Tentamen 1: 30%
Tentamen 2: 70%
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Woordenboek
(bij voorkeur) Jan Hoogland, Woordenboek Arabisch Nederlands, Bulaaq, ISBN13 9789054600794 of Hans Wehr, Arabic-English Dictionary: The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic, red. J. Milton Cowan, ISBN13 9781607963875 (deze is ook gratis online beschikbaar).
Literatuur
ISBN:978 977 416 652 5
Titel:Media Arabic: A Coursebook for Reading Arabic News (New and revised version)
Auteur:Alla Elgibali & Nevenka Korica
Uitgever:The American University in Cairo Press, 2014. ISBN 978 977 416 652 5

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Het zijn werkcolleges, wat inhoudt dat er participatieplicht is (d.w.z. aanwezigheid en voorbereiding).

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2