FTR-RSMI233
Lectuur islamitische teksten
Cursus informatieRooster
CursusFTR-RSMI233
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. N.A. Boekhoff-van der Voort
Overige cursussen docent
Examinator
dr. N.A. Boekhoff-van der Voort
Overige cursussen docent
Docent
dr. N.A. Boekhoff-van der Voort
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
SEM1  (31-08-2020 t/m 24-01-2021)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus:
  • heb je je vocabulairekennis uitgebreid met minimaal 200 woorden;
  • ben je in staat zelfstandig geselecteerde teksten over de islam in modern Arabisch en klassiek Arabisch van een gemiddelde moeilijkheidsgraad met behulp van een woordenboek in correct Nederlands te vertalen;
  • kun je een tekst op de juiste wijze transcriberen.
Inhoud
De in het eerste jaar opgedane kennis van de Arabische grammatica en vocabulaire worden in het tweede jaar verder uitgebreid en specifiek toegepast op bestaande Arabische teksten. Het gebruik van het woordenboek staat centraal in deze cursus. Aangezien woordenboeken Arabisch niet de westerse alfabetisch ordening hanteren, maar ordening op radicalen vergt dit veel oefening en is een gedegen kennis van de grammatica nodig om woorden in de woordenboeken terug te vinden.
 
In deze cursus staan teksten centraal waarin de islam in al zijn pluriformiteit en rijkdom aan bot komt. Ter voorbereiding van de colleges vertaal je zelfstandig modern-Arabische en klassiek-Arabische teksten die gaan over onderwerpen die met de islam te maken hebben. Deze cursus richt zich specifiek op islamitische terminologie, waarbij je onder andere de namen van de islamitische maanden leert. Naast het gebruik van digitale woordenboeken komt ook transcriptie van Arabische woorden en teksten aan bod.
Niveau

Voorkennis
Arabisch 3 of vergelijkbaar niveau.
Toetsinformatie
De toetsing bestaat uit twee deeltentamens. Deeltentamen 1 vindt na blok 1 plaats en telt voor 30% mee (herkansing na blok 2). Deeltentamen 2 vindt na blok 2 plaats en telt voor 70% mee (herkansing na blok 3). Beide onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten.
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Literatuur
ISBN:9781607963875
Titel:Arabic-English Dictionary
Auteur:Wehr, Hans
Literatuur
De teksten worden tijdens de colleges door de docent ter beschikking gesteld.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2