FTR-RSMI241
Filosofie in Azië
Cursus informatieRooster
CursusFTR-RSMI241
Studiepunten (ECTS)5
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Docent
dr. F.P.M. Jespers
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. P.J.C.L. van der Velde
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. P.J.C.L. van der Velde
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
PER1-PER2  (29-08-2016 t/m 08-01-2017)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Je bent nu op de hoogte van de belangrijkste filosofische stromingen van Azië met name van India en China. Wat het Chinese denken betreft ken je de hoofdlijnen van taoisme, confucianisme, mohisme en legalisme. Je weet ook hoe deze denkrichtingen nog steeds bepalend zijn voor de moderne Chinese maatschappij. Wat het Indiase denken betreft ben je nu op de hoogte van een aantal basisgedachten, je kent de grote verschillen tussen hindoe denken en boeddhistisch denken en je kent de standpunten van de zes klassieke scholen van de hindoe filosofie.

Inhoud

In India is het erg moeilijk een verschil te maken tussen religie en filosofie. Iedere filosofie is namelijk ook een sadhana, een weg tot succes, een weg tot verlossing van wedergeboorten. In deze cursus zal met name de Hindoe filosofie centraal staan, hoewel er ook aandacht zal zijn voor enkele boeddhistische stromingen. Centrale begrippen als karma, atman, brahman, pramana, karma en darshana zullen aan bod komen. We zullen ons ook richten op de zes klassieke stromingen, de ‘saddarshana’.
Het zwaartepunt van de Chinese filosofie ligt in teksten uit de vijf eeuwen vóór het begin van onze jaartelling. Wij starten met een overzicht van de grote denkers en stromingen. Daarna richten we ons op teksten uit het confucianisme, daoïsme, legalisme en mohisme. De invloedrijke opvattingen van Confucius over medemenselijkheid en correct gedrag zijn later omgeven met een groot aantal geschriften die de kern vormen van de ‘school van de schriftgeleerden’, bij ons bekend als het confucianisme. Navolgers van Confucius zoals Mencius en Xunzi gaven een eigen wending aan deze opvattingen. Laozi en Zhuangzi bieden een veel vrijere benadering van het leven door hun innerlijke kracht te ontlenen aan de Tao. De legalistische visie staat hier haaks op, evenals de sociale filosofie van Mo Di. Al deze scholen hebben in de Chinese geschiedenis afwisselend grote betekenis gehad en kunnen sinds de Culturele Revolutie opnieuw op belangstelling rekenen.

Toetsinformatie
Papers en schriftelijk tentamen.

Voorkennis
Propedeuse in een van de geesteswetenschappelijke disciplines, sociale wetenschappen of managementwetenschappen.

Aanbevolen materiaal
Literatuur
Christopher Bartley, An Introduction to Indian Philosophy, New York: Continuum, 2011
Literatuur
Handbook Chinese deel: Bryan W. Van Norden, Introduction to Classical Chinese Philosophy, Indianapolis: Hackett, 2011

Werkvormen
Hoor- en werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok TENT2, Blok TENT3