FTR-RSPM101
Jodendom
Cursus informatieRooster
CursusFTR-RSPM101
Studiepunten (ECTS)5
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Docent
dr. M. den Dulk
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. den Dulk
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
PER3-PER4  (30-01-2017 t/m 28-05-2017)
Aanvangsblok
PER3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afloop van de cursus kun je de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van het jodendom in een historisch, cultureel en religieus kader plaatsen. Op inleidend niveau heb je kennis van de literaire bronnen, het dagelijks leven, de religieuze gemeenschap en diverse stromingen binnen het jodendom. Je hebt inzicht in enkele fundamentele kenmerken van de joodse identiteit: geschiedenis, praktijk en leer.

Inhoud

Het jodendom gaat voor haar religieuze oorsprong terug op de aartsvader Abraham. Met hem sluit God een verbond en uit Abraham zal een groot volk voortkomen. De Hebreeuwse Bijbel verwoordt de geschiedenis van dit volk Israël en hun God. Maar hiermee is het verhaal niet ten einde. Vanaf de hellenistische tijd tot heden heeft zich vanuit het bijbelse volk Israël een pluriforme religieuze traditie ontwikkeld, met diverse stromingen en richtingen, uiteenlopend van orthodox en conservatief tot aan liberaal.
In deze cursus staan we vanuit historisch perspectief stil bij de basiselementen voor de joodse identiteit: de wet, de Tora, de uitleg van de wet in de leefregels, de halacha, en in de verhalen, de haggada. We bestuderen oorsprong, traditie én de dagelijkse religieuze praktijk.

Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen.

Voorkennis
Geen.

Aanbevolen materiaal
Literatuur
Raymond P. Scheindlin, A Short History of the Jewish People from Legendary Times to Modern Statehood. Oxford University Press, 2000
ISBN:9780195139419
Literatuur
Lou Evers en Jansje Stodel, Jodendom in de praktijk. Een heldere inleiding. Boekerij, 2015 (6e druk)
ISBN:9789022558850
Literatuur
Aanvullende literatuur die tijdens het college of via Blackboard beschikbaar zal worden gesteld.

Werkvormen
Hoorcollege

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok TENT4, Blok TENT5