FTR-RSPM102
Christianity
Course infoSchedule
Course moduleFTR-RSPM102
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Philosophy, Theology and Religious Studies; Opleiding Religiestudies;
Lecturer(s)
Lecturer
dr. R.B. van Luijk
Other course modules lecturer
Lecturer
prof. dr. D.A.T. Müller
Other course modules lecturer
Examiner
prof. dr. D.A.T. Müller
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
prof. dr. D.A.T. Müller
Other course modules lecturer
Academic year2020
Period
SEM1  (31/08/2020 to 24/01/2021)
Starting block
SEM1
Course mode
full-time
Remarks-
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesYes
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na afloop van de cursus ben je in staat de voornaamste historische en actuele ontwikkelingen, stromingen, begrippen en personen van het christendom in hun context te herkennen en te duiden. Je weet op welke methoden historisch kennis berust en dat er een belangrijk verschil is tussen (historische) feiten en (re-)constructie van de verhalen erover.
Content

In deze cursus staat het christendom centraal, een wereldgodsdienst met een traditie van twintig eeuwen. We bestuderen deze godsdienst vooral vanuit historisch perspectief, met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van machtsverhoudingen. Bijzonder oogmerk wordt gericht op de historisch kritische methoden. Zo wordt duidelijk hoe historici tot hun conclusies komen en wat we überhaupt in wetenschappelijk verantwoord manier over het verleden kunnen komen te weten.

In West-Europa loopt het aantal christenen terug, maar de traditie heeft zoveel sporen nagelaten in maatschappij en wetenschap, dat je er als religiewetenschapper niet omheen kunt. Het christendom heeft immers ook zijn stempel op de cultuur van Europa gedrukt. In deze cursus bestuderen we de ontwikkeling die de volgelingen van Jezus van Nazareth hebben doorgemaakt. Hoe hebben zij zichzelf verstaan? Welke idealen hadden zij en wat kwam er van terecht? Het christendom blijkt vanaf het begin een complexe godsdienst te zijn geweest, veelvormiger dan vaak verondersteld: talrijke interne spanningen en vele afsplitsingen. Kopstukken als Augustinus, Thomas van Aquino en Luther komen aan bod. We letten vooral op de machtsverhoudingen en de wijze waarop macht werd aangevochten en gelegitimeerd.

Naast de inhoudelijke speerpunten komen ook methodische kwesties aan bod. Uiteindelijk heeft alles zijn verhaal. Mensen, volkeren, baseren hun identiteit op hun (gemeenschappelijk) verleden en gebruiken dat verleden ook om hun doelstellingen te legitimeren. Veel van hun verhalen zijn met elkaar in tegenspraak. Waarschijnlijk is dit laatste onvermijdelijk, maar dat impliceert niet dat elk verhaal even waar is, of evenveel recht van spreken heeft. Vandaar dat de historicus tracht onderscheid te maken tussen feiten en meningen, werkelijkheid en schijn, waarheid en leugen. Daarnaast wil hij inzichtelijk maken dat historische gebeurtenissen e.d. meestal veel complexer waren dan velen zich later (kunnen) voorstellen.

In deze cursus besteden wij aandacht aan de betekenis van ‘historisch bewustzijn’(verlangen naar inzicht in het verleden en daarmee naar inzicht in het heden), gaan op zoek naar de ‘historische blik’ en verdiepen ons in historische bronnen. Op die manier wordt de vaardigheid gecreëerd zelfstandig historische studies te kunnen lezen, of althans studies met een duidelijk historische dimensie (binnen het vakgebied van religiestudies en theologie zijn dat welbeschouwd vrijwel alle studies).

Level

Presumed foreknowledge

Test information
 
Specifics

Required materials
Sheets
De basis zijn de sheets op Brightspace.
Book
Title:Introducing Christianity
Author:James R. Adair
Publisher:Routledge, 2008

Instructional modes
Lecture and seminar

Tests
Written exam
Test weight1
Test typeExam
OpportunitiesBlock SEM1, Block SEM2