FTR-RSPM107
Religie en ethiek
Cursus informatieRooster
CursusFTR-RSPM107
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Examinator
prof. dr. C. Hübenthal
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. C. Hübenthal
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. C. Hübenthal
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
SEM2  (25-01-2021 t/m 29-08-2021)
Aanvangsblok
SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus: 
  • heb je initiële kennis van basale ethische theorieën en methoden;
  • heb je initiële kennis van de problemen die een religieus gefundeerde moraal met zich mee brengt;
  • ben je in staat om je op initieel niveau een ethisch oordeel te vormen over religieus gemotiveerde conflicten binnen een pluralistische samenleving.
Inhoud
Inleiding ethische methoden

Menselijke handelingen en instituties (begrepen als georganiseerde handelingssystemen) staan altijd open voor morele beoordelingen. Immers, men kan zich steeds afvragen of het goed of slecht, of het geoorloofd of verboden is om op een bepaalde manier te handelen. Uiteraard geldt dit ook voor godsdienstig gemotiveerde handelingen en religieuze instituties, want ook deze kunnen aan morele beoordelingen worden onderworpen. De wetenschappelijke discipline die zich met morele kwesties bezig houdt, is de ethiek. Vandaar hoort bij de wetenschappelijke bestudering van religies noodzakelijk ook een ethische benadering.
In deze cursus bestudeer je eerst een aantal ethische basistheorieën waarmee een morele beoordeling van religieuze handelingen en instituties mogelijk is. Op die manier krijg je een idee ervan waar het in de ethiek om gaat. Vervolgens wordt op de problematische verhouding van religie en ethiek ingegaan.
Niveau

Voorkennis
 
Toetsinformatie
 
Bijzonderheden

Aanbevolen materiaal
Reader
Een reader met de relevante literatuur wordt in het begin van het college ter beschikking gesteld.

Werkvormen
Hoor- en werkcollege

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2