FTR-RSPM108
Godsdienstsociologie
Cursus informatieRooster
CursusFTR-RSPM108
Studiepunten (ECTS)5
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Docent
dr. P.A.D.M. Vermeer
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. P.A.D.M. Vermeer
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
PER1-PER2  (29-08-2016 t/m 08-01-2017)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • heb je begrip van de belangrijkste klassieke en hedendaagse theoretische benaderingen in de godsdienstsociologie;
  • ben je in staat om met behulp van deze theoretische benaderingen de huidige religieuze ontwikkelingen in met name West-Europa en de Verenigde Staten te herkennen en te duiden.
Inhoud

Ook al zijn we wellicht geneigd om religie als een persoonlijk en individueel fenomeen te zien, religie is ook een sociaal fenomeen. Religie manifesteert zich altijd als deel van de sociale werkelijkheid en is zo van invloed op de samenleving. En omgekeerd beïnvloeden veranderingen in de samenleving weer de wijze waarop en de vorm waarin religie zich als sociaal fenomeen kan manifesteren. Het bestuderen van religie als sociaal fenomeen in wisselwerking met ontwikkelingen in de samenleving is de taak van de godsdienstsociologie. Daarbij richt de godsdienstsociologie zich op het ontstaan en de ontwikkeling van religieuze groepen en instituties in verschillende maatschappelijke contexten, op het gedrag van individuen binnen deze groepen en instituties en op oorzaken en gevolgen van mogelijke conflicten tussen religieuze groepen.

Deze cursus biedt een inleiding in de godsdienstsociologie als sociaal-wetenschappelijke discipline. Na een korte inleiding wordt aandacht besteed aan enkele klassieke en meer hedendaagse visies op de verhouding tussen religie en samenleving (Durkheim, Marx, Weber en Berger), aan verschillende wijzen waarop religie zich maatschappelijk kan manifesteren (kerk, denominatie, sekte en cult), aan de invloed van sociale veranderingen op de maatschappelijke manifestatie van religie (secularisatie these, rational choice en existential security thesis) en aan de hedendaagse transformatie van religie (fundamentalisme en religieuze individualisering). De cursus sluit af met enkele voorbeelden van recent godsdienstsociologisch onderzoek.

Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen en schriftelijke opdrachten.

Verplicht materiaal
Literatuur
Roberts, K.A. & Yamane, D., Religion in Sociological Perspective. 6th Edition. London: Sage, 2015. Het boek van Roberts en Yamane zal fungeren als cursusboek en dien je aan te schaffen.

Aanbevolen materiaal
Literatuur
Overige literatuur die bij aanvang van het college bekend wordt gemaakt, is via de site van de universiteitsbibliotheek te downloaden.

Werkvormen
Hoor- en werkcollege

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok TENT2, Blok TENT3