FTR-RTBA100
Tutoraat
Cursus informatieRooster
CursusFTR-RTBA100
Studiepunten (ECTS)0
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Docent
dr. M. Scherer - Rath
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. Scherer - Rath
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
PER1-PER4  (04-09-2017 t/m 03-06-2018)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Je leert de ervaringen uit te wisselen die je tijdens de propedeuse hebt opgedaan en leert je studiemotivatie en belemmeringen voor deze motivatie te verwoorden. Tevens leer je de relevantie van je opleiding inzichtelijk te maken en studieproblemen oplossingsgericht te benaderen.

Inhoud
Beginnende studenten worden in het eerste jaar begeleid in de cursus tutoraat. Deze cursus biedt de mogelijkheid tot uitwisseling van eerste ervaringen, uitdiepen en verhelderen van eerste studieproblemen én het ontwikkelen van eigen interesses binnen de studiewereld van theologie en religiewetenschappen.
Bijzonderheden
Je wordt begeleid door ouderejaars studenten onder verantwoording van de opleidingscoördinator.

Toetsinformatie
De tutoraatsbijeenkomsten worden als voldoende beoordeeld als aan de volgende eisen is voldaan:
- je bent aanwezig geweest bij alle colleges tutoraat;
- je hebt een presentatie gegeven volgens de aanwijzingen op Blackboard.

Als de colleges tutoraat niet als voldoende zijn beoordeeld kan de cursus Academische vaardigheden niet als voldoende worden beoordeeld.

Werkvormen
Tutoraat
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
De cursus tutoraat is onderwijstechnisch (qua studiebelastingsuren) gekoppeld met het college Academische vaardigheden. De studiebelasting van de totale cursus (Academische vaardigheden & tutoraat) is 5 EC (140 uur) en is als volgt opgebouwd: 24 colleges AV van twee uur (48 uur), 12 colleges Tutoraat (24 uur). De tutoraatsbijeenkomsten worden zo ingericht dat de studenten heel weinig zelfstudietijd hoeven te besteden.