FTR-RTMAG100
Ritual Expression
Course infoSchedule
Course moduleFTR-RTMAG100
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Philosophy, Theology and Religious Studies; Opleiding Religiestudies;
Lecturer(s)
Examiner
prof. dr. T. Quartier
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
prof. dr. T. Quartier
Other course modules lecturer
Lecturer
prof. dr. T. Quartier
Other course modules lecturer
Academic year2023
Period
SEM1  (04/09/2023 to 28/01/2024)
Starting block
SEM1/  SEM2
Course mode
full-time
Remarks-
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesNo
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na afloop van de cursus kun je:
  • de hoofdlijnen beschrijven van modellen voor ritueel handelen in verschillende contexten van de geestelijke verzorging vanuit verschillende religieuze tradities;
  • op basis van een analysemodel rituele behoeftes herkennen van verschillende groepen clienten in de geestelijke verzorging;
  • aan de hand van een concrete casus je basisvaardigheden van ritueel handelen in de geestelijke verzorging in groepsverband toepassen. 
Content
In het vak Rituele expressie wordt het verschijnsel ‘ritueel’, zoals dit tegenwoordig in verschillende contexten van de geestelijke verzorging aan te treffen is, beschreven aan de hand van rituologische en liturgiewetenschappelijke concepten. De cursus valt uiteen in drie delen.
 
In het eerste deel worden theoretische concepten van het rituele handelen besproken. Daarbij wordt aan de ene kant van de functie van rituelen uitgegaan: hoe werken rituelen en wat betekent hun werkzaamheid (‘efficacy’) voor verschillende groepen van deelnemers? Verder wordt ingegaan op de betekenis van rituelen, in het bijzonder van de gebruikte symbolen (L. M. Chauvet). De dimensies van deze betekenis (V. Turner) worden aan de hand van concrete voorbeelden belicht. Ten derde wordt de vraag aan de orde gesteld, welke structuur in de huidige context in rituelen aan te treffen is. Daarbij zal o.a. het ‘rites de passage’ concept (A. Van Gennep) en zijn varianten worden besproken.
 
In het tweede deel van de cursus wordt de vraag behandeld, welke rituele rol de geestelijk verzorger kan spelen, wanneer hij/zij met cliënten in verschillende werkvelden ritualiseert. Er zal vooral gekeken worden naar rituelen rond het sterven, maar ook groepsrituelen zoals zondagse liturgievieringen. We gaan uit van de vraag wanneer de geestelijk verzorger voorganger is en wanneer begeleider, vooral gerelateerd aan de vormen van spiritualiteit en de christelijke traditie.
 
In het derde deel van de cursus worden oefeningen verricht van rituelen. In een laboratorium-setting ga je een overweging maken, symbolen kiezen etc. om relevante vaardigheden voor de praktijk te verkennen.
Level

Presumed foreknowledge

Test information
* Schriftelijk tentamen na blok 1

* Schriftelijke opdracht na blok 2 - groepspresentatie waarover een schriftelijke reflectie wordt ingeleverd.
Specifics

Required materials
Reader
Literature
Hoofdstukken uit dit boek of corresponderende artikelen in het Engels
Title:Die Grenze des Todes. Ritualisierte Religiosität im Umgang mit den Toten
Author:Thomas Quartier
Publisher:Münster: LIT Verlag, 2011
Book
Praktijkverhaal met theoretische reflecties en rituele teksten als basis voor het bespreken van persoonlijke rituelen.
ISBN:9789493279391
Title:Buffet en rozenkrans. Mijn moeders dood liturgisch beleefd.
Author:Thomas Quartier
Publisher:Adveniat 2023

Instructional modes
Lecture and seminar

Tests
Written exam
Test weight70
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock SEM1, Block SEM1

Written task
Test weight30
Test typeAssignment
OpportunitiesBlock SEM1, Block SEM2