FTR-RTMAG101
Grondslagen geestelijke verzorging
Cursus informatieRooster
CursusFTR-RTMAG101
Studiepunten (ECTS)5
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Examinator
prof. dr. J.B.A.M. Schilderman
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J.B.A.M. Schilderman
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. J.B.A.M. Schilderman
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
PER1-PER2  (04-09-2017 t/m 07-01-2018)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus:
  • ben je in staat om het object van de geestelijke verzorging aan de hand van een model van levensoriĆ«ntatie te omschrijven, en daarbij aan inzichten uit relevante literatuur te refereren;
  • heb een helder beroepsbeeld van de geestelijke verzorging en hebt kennis van en inzicht in de professionele en disciplinaire grondslagen van het vak;
  • ben je in staat om het narratieve, rituele en morele beroepsdomein van de geestelijke verzorging te omschrijven vanuit enkele relevante theologische en religiewetenschappelijke inzichten;
  • heb je een overzicht van de actuele professionele en beleidsproblematiek in de beroepsgroep van geestelijk verzorgers, en bent bereid en in staat om aan de hand van relevante literatuur daarin een beargumenteerd eigen standpunt innemen.
Inhoud

Deze cursus beoogt je inzicht te geven in de grondslagen van geestelijke verzorging, waarbij we voortbouwen op kennis en inzicht die je als bachelorstudent in de religiewetenschappen of theologie hebt opgedaan.

In het eerste blok maak je kennis met het object van de geestelijke verzorging. Vaak wordt dat omschreven als zingeving, spiritualiteit of religieuze ervaring. Maar ondanks het populaire gebruik van dergelijke termen wordt vaak niet duidelijk wat de 'geest' die 'verzorgd' wordt in wetenschappelijke zin eigenlijk behelst. Je maakt kennis met een analytisch model waarbij geest als levensoriëntatie opgevat wordt en geestelijke verzorging als de hulp die levensoriëntatie boogt te bevorderen, zij het in religieuze of in seculiere zin.

In het tweede blok krijg je een goed inzicht in de domeinkenmerken van geestelijke verzorging door inleidingen in de narratieve, rituele en morele taken van de geestelijk verzorger. De professionele kenmerken worden toegelicht aan de hand van de beroepsstandaard geestelijke verzorging en een interpretatie daarvan als vrij beroep. We gaan in op de rolproblematiek van de geestelijk verzorger en de veranderende zorgsetting waarin het beroep vorm krijgt.

De handboeken bij dit college hebben vooral een informerende en ondersteunende functie. De structuur wordt geboden door de inleidingen (en powerpoints) van dit college en de daarbij behorende literatuur.

Verplicht materiaal
Literatuur
Titel:Nieuw Handboek Geestelijke Verzorging
Auteur:Doolaard, J. (Red.)
Uitgever:Kampen: Kok, 2006
Literatuur
Titel:Zorg voor het verhaal. Achtergrond, methode en inhoud van pastorale begeleiding
Auteur:Ganzevoort, R.; Visser, J.
Uitgever:Zoetermeer: Meinema, 2007

Aanbevolen materiaal
Literatuur
Overige literatuur (te raadplegen en nog aan te vullen)

Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Hoorcollege met lees- en presentatietaken.

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok TENT2, Blok TENT3