FTR-RTMAG103
Spirituele counseling
Cursus informatieRooster
CursusFTR-RTMAG103
Studiepunten (ECTS)5
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Examinator
dr. M. Scherer - Rath
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. Scherer - Rath
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. Scherer - Rath
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
PER1-PER2  (04-09-2017 t/m 07-01-2018)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kun je:
  • de gespreksvaardigheden voor het voeren van een counselings- en begeleidingsgesprek herkennen en toepassen;
  • de kernthema's van religieuze counselings- en begeleidingsgesprekken benoemen;
  • kritisch reflecteren op je eigen leerontwikkeling, om counselings- en begeleidingsgesprekken te voeren.
Inhoud

Het dagelijkse werk van geestelijk verzorg(st)ers wordt in eerste instantie gekenmerkt door het voeren van gesprekken met mensen. De gesprekken van geestelijk verzorg(st)ers zijn echter geen gesprekken tussen vrienden of buren, geen gesprekken tussen baas en medewerker. Het zijn vormen van professionele communicatie. Welk soort gesprekken voeren geestelijk verzorg(st)ers en wat is de inhoud van deze gesprekken? Hoe worden deze gesprekken gevoerd? De cursus Spirituele counseling houdt zich theoretisch en praktisch met deze vragen bezig.

In het eerste gedeelte wordt een inleiding gegeven in de basisvaardigheden van de gespreksvoering. Het college schetst een raamwerk voor de individuele professionele toepassing van de methodiek van het spirituele counseling- en begeleidingsgesprek in de praktijk van de geestelijke verzorging vanuit een narratieve benadering. Daarbij wordt stilgestaan bij de betekenis van de toe-eigening van een methodiek en de verdere ontwikkeling ervan. Vervolgens staat de inhoud en de context van het spirituele counseling- en begeleidingsgesprek centraal, met name de zorgvragen zoals die door patiënten in verschillende zorginstellingen worden verwoord.

In het tweede gedeelte wordt het zelfstandige voeren van counselings- of begeleidingsgesprekken geoefend. Je wordt met verschillende gesprekssituaties in contact gebracht om te leren hierop adequaat in te gaan. Vervolgens hou je gesprekken van 20 minuten over diverse onderwerpen. Deze gesprekken worden op video opgenomen en in groepen geanalyseerd. Op de gevoerde gesprekken krijg je feedback m.b.t. de eigen gespreksvaardigheden, de leiding van het gesprek en de inhoudelijke interventies.

Toetsinformatie
Werkstukken (gespreksanalyses) en logboek (reflectieverslag) van practicum.

Verplicht materiaal
Literatuur
Titel:Zorg voor het verhaal. Achtergrond, methode en inhoud van pastorale begeleiding
Auteur:Ganzevoort, R. & Visser, J.
Uitgever:Zoetermeer, 2007
Literatuur
Titel:Tot de kern komen. De kunst van het pastorale gesprek
Auteur:Smit, J.
Uitgever:Kampen, 2009
Literatuur
Titel:Psychologische gespreksvoering. Een basis voor hulpverlening.
Auteur:Lang, G. & Molen, H.T. van der
Uitgever:Soest: Nelissen, 2007 (alle uitgaven mogelijk vanaf 2000)

Werkvormen
Werkcollege en practicum
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Paper
Weging1
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok TENT2, Blok TENT3