FTR-RTMAG103
Spiritual Counseling
Course infoSchedule
Course moduleFTR-RTMAG103
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Philosophy, Theology and Religious Studies; Opleiding Religiestudies;
Lecturer(s)
PreviousNext 3
Lecturer
R.F. Bafati, MA
Other course modules lecturer
Lecturer
K.W.G. Nijboer, MA
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. F.H.M.G. Savelkoul
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. M. Scherer - Rath
Other course modules lecturer
Examiner
dr. M. Scherer - Rath
Other course modules lecturer
Academic year2023
Period
SEM1  (04/09/2023 to 28/01/2024)
Starting block
SEM1
Course mode
full-time
Remarks-
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesNo
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na afloop van de cursus kun je:
  • de gespreksvaardigheden voor het voeren van een counselings- en begeleidingsgesprek herkennen en toepassen;
  • de kernthema's van religieuze counselings- en begeleidingsgesprekken benoemen;
  • kritisch reflecteren op je eigen leerontwikkeling, om counselings- en begeleidingsgesprekken te voeren.
Content

Het dagelijkse werk van geestelijk verzorg(st)ers wordt in eerste instantie gekenmerkt door het voeren van gesprekken met mensen. De gesprekken van geestelijk verzorg(st)ers zijn echter geen gesprekken tussen vrienden of buren, geen gesprekken tussen baas en medewerker. Het zijn vormen van professionele communicatie. Welk soort gesprekken voeren geestelijk verzorg(st)ers en wat is de inhoud van deze gesprekken? Hoe worden deze gesprekken gevoerd? De cursus Spirituele counseling houdt zich theoretisch en praktisch met deze vragen bezig.

In het eerste gedeelte wordt een inleiding gegeven in de basisvaardigheden van de gespreksvoering. Het college schetst een raamwerk voor de individuele professionele toepassing van de methodiek van het spirituele counseling- en begeleidingsgesprek in de praktijk van de geestelijke verzorging vanuit een narratieve benadering. Daarbij wordt stilgestaan bij de betekenis van de toe-eigening van een methodiek en de verdere ontwikkeling ervan. Vervolgens staat de inhoud en de context van het spirituele counseling- en begeleidingsgesprek centraal, met name de zorgvragen zoals die door patiënten in verschillende zorginstellingen worden verwoord.

In het tweede gedeelte wordt het zelfstandige voeren van counselings- of begeleidingsgesprekken geoefend. Je wordt met verschillende gesprekssituaties in contact gebracht om te leren hierop adequaat in te gaan. Vervolgens hou je gesprekken van 20 minuten over diverse onderwerpen. Deze gesprekken worden op video opgenomen en in groepen geanalyseerd. Op de gevoerde gesprekken krijg je feedback m.b.t. de eigen gespreksvaardigheden, de leiding van het gesprek en de inhoudelijke interventies.

Level
Basisniveau: eerste ervaringen in het voeren van counselings- en begleidingsgesprekken als geestelijk verzorg(st)er worden opgedaan.
Presumed foreknowledge
Bachelor of premaster religiewetenschappen / theologie
Test information
De cursus kent twee beoordelingsmomenten die gekoppeld zijn aan opdrachten en toetsen die tijdens de cursus moeten worden uitgevoerd.
Een succesvolle afronding van deze cursus is een voorwaarde (ingangseis) voor het opstarten van een beroepsstage in het tweede semester (zie OER MA RW Art. 15a.7 ingangseisen). Dat impliceert dat toets I (tussentoets: medio oktober) met een voldoende moet worden afgerond.
Specifics

Required materials
Literature
Ook oudere edities zijn bruikbaar.
ISBN:9789043512701
Title:Tot de kern komen. De kunst van het pastorale gesprek.
Author:Johan Smit
Publisher:Kok Kampen
Edition:5
Costs:18.99
Literature
Psychologische gespreksvoering combineert een toegankelijk geschreven overzicht van relevante theorie met concrete gespreksvaardigheden, die worden verduidelijkt met vele praktijkvoorbeelden. Voor de cursus zijn ook oudere versies van het boek bruikbaar.
ISBN:9789024402021
Title:Psychologische gespreksvoering. Een basis voor hulpverlening.
Author:Lang, G. & Molen, H.T. van der
Publisher:Uitgevereij Boom/Nelissen
Edition:18
Costs:48.50
Book
ISBN:9789024402755
Title:Zingevende gespreksvoering. Helpen als er geen oplossingen zijn
Author:Marjoleine Vosselman, Kick van Hout
Publisher:Boom Nelissen
Edition:1
Costs:26.50
Book
De drijvende culturele kracht van het wereldbeeld dat wij ‘modern’ noemen, is het verlangen om de wereld beschikbaar te maken: wetenschappelijk kenbaar, juridisch berekenbaar, politiek beheersbaar en technisch controleerbaar. Maar een volledig gekende, geplande en beheerste wereld is een dode wereld: een wereld waarmee we niet in dialoog kunnen treden en waarvan we vervreemd raken. Vitaliteit, aanraking en echte ervaringen ontstaan juist in de ontmoeting met het onbeschikbare, het onkenbare en het onbeheersbare. Zo bezien is onbeschikbaarheid bepalend voor het menselijk leven en de fundamentele menselijke ervaring. Als we beter willen begrijpen hoe wij als moderne subjecten in de wereld staan, moeten we onderzoeken hoe wij ons individueel, cultureel en institutioneel verhouden tot het onbeschikbare. In zijn essay Onbeschikbaarheid doet de Duitse socioloog Hartmut Rosa hiertoe een eerste aanzet, in zijn zoektocht naar de voorwaarden voor een zinvol leven in moderne tijden.
ISBN:9789024448265
Title:Onbeschikbaarheid
Author:Hartmut Rosa
Publisher:Boom
Edition:1
Costs:22.90

Recommended materials
Book
ISBN:9789461050823
Title:Psychologie van de levenskunst
Author:Gerben Westerhoff, Ernst Bohlmeijer
Publisher:Uitgeverij Boom Amsterdam
Edition:1
Costs:51.50
Book
ISBN:9789021170701
Title:Zorg voor het verhaal
Author:Ruard Ganzevoort, Jan Visser
Publisher:Boekencentrum
Edition:1
Costs:42.99

Instructional modes
Seminar and practical

Tests
Paper
Test weight70
Test typePaper
OpportunitiesBlock SEM1, Block SEM2

Analyse-opdrachten
Test weight30
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock SEM1, Block SEM1