FTR-RTMAG104
Ethische ondersteuning
Cursus informatieRooster
CursusFTR-RTMAG104
Studiepunten (ECTS)5
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Religiestudies;
Docenten
Examinator
dr. M.J.M. Dresen
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.J.M. Dresen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.J.M. Dresen
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
PER1-PER2  (04-09-2017 t/m 07-01-2018)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kun je:
  • achtergrond en inhoud van ethiekondersteuning in zorginstellingen benoemen, en de belangrijkste methoden en competenties die daarbij benodigd zijn, uiteenzetten;
  • de verhouding tussen geestelijke verzorging en ethiekondersteuning benoemen, en voor- en nadelen van onderbrenging van ethiekondersteuning bij de Dienst GV gedifferentieerd afwegen;
  • actief morele probleemsituaties en morele vragen onderkennen en deze, met de cliënt, (helpen) verwoorden, verkennen en verhelderen;  
  • de basisvaardigheden, benodigd binnen de besproken methoden van ethiekondersteuning, op adequate wijze toepassen: 1) in individuele morele counseling; 2) als voorzitter van moreel beraad op teamniveau (initieel); 3) binnen de verschillende vormen van ethiekbeleid in de instelling (voorlichting, ethische commissie, communicatie met bestuur, etc.)
Inhoud
In het eerste blok wordt aan de hand van twee handboeken verkend welke vormen van ethiekondersteuning in de zorginstelling idealiter aanwezig zijn, welke rol de individuele geestelijk verzorger of de Dienst Geestelijke Verzorging daarin vaak speelt, en hoe de verhouding tussen ethiekondersteuning en geestelijke verzorging er in de nabije toekomst, in de verschillende typen zorginstellingen, uit zal gaan zien. Na een algemeen overzicht focussen we op de rol van de geestelijk verzorger als moreel counselor en de geestelijke verzorging als ‘morele praktijk’. Ook bespreken we enkele gespreksmethoden voor moreel beraad (gestructureerd overleg op teamniveau over een concrete morele casus). Waar nodig worden ethische begrippen en theorieën toegelicht; van de cursisten wordt echter verwacht dat zij in hun vooropleiding een Inleiding Ethiek hebben gevolgd.
Dit eerste blok wordt getoetst via een schriftelijk tentamen.
 
In het tweede blok (practicum) worden de vaardigheden die benodigd zijn voor de verschillende, in het eerste blok besproken vormen van ethiekondersteuning, praktisch geoefend. Tijdens het practicum zelf zal vooral geoefend worden met individuele morele counseling en met het voorzitten van moreel beraad, aan de hand van een specifieke overlegmethode voor moreel beraad. Overige vormen van ethiekondersteuning waar geestelijk verzorgers mee te maken krijgen (bijv. het geven van een klinische les, schrijven van een opiniërend artikel, communicatie met het bestuur etc.) kunnen naar keuze worden geoefend en/of als eindopdracht worden gekozen.
Bijzonderheden
m.m.v. gastdocent: dr. Angeline van Doveren (ethiekondersteuner & trainer moreel beraad in Rijnstate, Arnhem)

Onderwerpen
Ethiekondersteuning & geestelijke verzorging; morele counseling; moreel beraad

Toetsinformatie
Na blok 1: schriftelijk tentamen (50 %)
Na blok 2: paper (50%)
Actieve voorbereiding & participatie is in beide periodes vereist (meegewogen in eindcijfer)

Voorkennis
Cursus Inleiding in de Ethiek met goed gevolg afgerond.

Contact informatie
g.dresen@ftr.ru.nl

Verplicht materiaal
Literatuur
Titel:Handboek Ethiekondersteuning
Auteur:L. Hartman, F. Weidema, G. Widdershoven, B. Molewijk (red.)
Uitgever:Amsterdam: Boom, 2016
Literatuur
Titel:In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor moreel beraad.
Auteur:H. van Dartel & B. Molenwijk (red.)
Uitgever:Amsterdam: Boom, 2014

Werkvormen
Werkcollege en practicum
AanwezigheidsplichtJa

Bijdrage aan groepswerk
o.a. aanleveren casus voor morele counseling en moreel beraad

Toetsen
Paper
Weging1
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok TENT2, Blok TENT3