FTR-RTMAG104
Ethics Support
Course infoSchedule
Course moduleFTR-RTMAG104
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Philosophy, Theology and Religious Studies; Opleiding Religiestudies;
Lecturer(s)
Contactperson for the course
M.I. Kraaijeveld-Melse
Other course modules lecturer
Examiner
M.I. Kraaijeveld-Melse
Other course modules lecturer
Lecturer
M.I. Kraaijeveld-Melse
Other course modules lecturer
Academic year2023
Period
SEM1  (04/09/2023 to 28/01/2024)
Starting block
SEM1
Course mode
full-time
Remarks-
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesNo
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na afloop van de cursus kun je:
  • achtergrond en inhoud van ethische problematiek in zorginstellingen benoemen, analyseren en bediscussiëren;
  • achtergrond en inhoud van ethiekondersteuning in zorginstellingen benoemen, en de belangrijkste methoden en competenties die daarbij benodigd zijn, uiteenzetten;
  • de verhouding tussen geestelijke verzorging en ethiekondersteuning benoemen, en voor- en nadelen van onderbrenging van ethiekondersteuning bij de Dienst GV gedifferentieerd afwegen;
  • actief morele probleemsituaties en morele vragen onderkennen en deze, met de cliënt, (helpen) verwoorden, verkennen en verhelderen;  
  • de basisvaardigheden, benodigd binnen de besproken methoden van ethiekondersteuning, op adequate wijze toepassen: 1) in individuele morele counseling; 2) als gespreksleider van moreel beraad op teamniveau (initieel); 3) binnen de verschillende vormen van ethiekbeleid in de instelling (voorlichting, ethische commissie, communicatie met bestuur, etc.).
Content
In het eerste blok wordt aan de hand van de literatuur verkend welke ethische thema's binnen verschillende zorginstellingen spelen, en welke vormen van ethiekondersteuning in de zorginstelling idealiter aanwezig zijn, welke rol de individuele geestelijk verzorger of de Dienst Geestelijke Verzorging daarin kan spelen, en hoe de verhouding tussen ethiekondersteuning en geestelijke verzorging er in de nabije toekomst, in de verschillende typen zorginstellingen, uit kan zien.

Naast een algemeen overzicht focussen we op de rol van de geestelijk verzorger als moreel counselor en als (initieel) professional in ethiekondersteuning. In de cursus bespreken we enkele gespreksmethoden van moreel beraad (gestructureerd overleg op teamniveau over een concrete morele casus). Waar nodig worden ethische begrippen en theorieën toegelicht; van de cursisten wordt verwacht dat zij in hun vooropleiding een Inleiding Ethiek met goed gevolg hebben afgerond.

In het tweede blok (practicum) worden de vaardigheden die benodigd zijn voor individuele morele counseling en moreel beraad, aan de hand van enkele overlegmethodes, specifiek geoefend. 
Level

Presumed foreknowledge
Cursus Inleiding in de Ethiek met goed gevolg afgerond.
Test information
Na de colleges van het 1e blok volgt een literatuurtentamen. Dit tentamen dient door de student met een voldoende (5,5 of hoger) te worden afgerond om deel te kunnen nemen aan de praktijkstage. Het tentamen vormt 50% van het eindcijfer. Gedurende het practicum in het 2e blok wordt van de student verwacht dat hij/zij aan de hand van wekelijkse reflectieverslagen zicht krijgt op zijn/haar ontwikkeling als moreel counselor en gespreksleider van moreel beraad. De desbetreffende velddocent beoordeelt op basis van de participatie van de student en de kwaliteit van de reflectieverslagen of de student het practicum voldoende kan afronden. Na afloop van het practicum schrijft de student een paper tussen de 1500-1700 woorden. Dit paper vormt 50% van het eindcijfer. Voldoende deelcijfers (5,5 of hoger) kunnen niet worden herkanst.  
Specifics

Required materials
Literature
Title:In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor moreel beraad.
Author:H. van Dartel & B. Molenwijk (red.)
Publisher:Amsterdam: Boom, 2014
Book
Title:Waarden in dialoog. Ethiek in de zorg.
Author:Axel Liégeois
Publisher:Lannoo Campus, 2020
Edition:9

Instructional modes
Seminar

Tests
Written exam
Test weight50
Test typeWritten exam
OpportunitiesBlock SEM1, Block SEM1

Paper
Test weight50
Test typePaper
OpportunitiesBlock SEM1, Block SEM2

Practicum
Test weight0
Test typeLab course
OpportunitiesBlock SEM2