FTR-RTMAG105
Spiritual Diagnostics
Course infoSchedule
Course moduleFTR-RTMAG105
Credits (ECTS)5
Category-
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Philosophy, Theology and Religious Studies; Opleiding Religiestudies;
Lecturer(s)
Lecturer
K.W.G. Nijboer, MA
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. F.H.M.G. Savelkoul
Other course modules lecturer
Lecturer
dr. M. Scherer - Rath
Other course modules lecturer
Examiner
dr. M. Scherer - Rath
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
dr. M. Scherer - Rath
Other course modules lecturer
Academic year2023
Period
SEM1  (04/09/2023 to 28/01/2024)
Starting block
SEM1
Course mode
full-time
Remarks-
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesNo
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
Na afloop van de cursus:
  • ben je in staat de belangrijkste stappen in je spirituele ontwikkeling in beeld te brengen en hierover met medestudenten in gesprek gaan;
  • kun je de betekenis van spirituele ontwikkelingslijnen voor de geestelijke verzorging benoemen en hierop reflecteren.
Content
Spirituele ontwikkelingslijnen in eigen levensverhaal

Luisteren naar verhalen van mensen. Dat is een hoofdtaak van geestelijk verzorgers niet alleen in de zorgsector. Deze verhalen zijn belangrijk voor mensen omdat zij hierdoor de mogelijkheid krijgen hun eigen ervaringen met het leven te reconstrueren en hierop te reflecteren. Zij bieden de mogelijkheid om inzicht te verwerven in de eigen (narratieve) identiteit. Als gesprekspartner kan de geestelijk verzorger de ander hierbij ondersteunen: luisteren en uitdagen om vanuit nieuwe, andere perspectieven naar zich zelf te kijken. In gesprekken kunnen op deze manier de drijfveren en de levensbeschouwing van mensen ter sprake worden gebracht. Willen geestelijk verzorgers dat adequaat doen, vraagt dat ook aan iedere geestelijk verzorger i.o. (in opleiding) extra inspanningen: de uiteenzetting met de eigen spirituele ontwikkeling en de invloed hiervan op de eigen identiteit. Om hiermee in contact te kunnen komen, ga je na een theoretische inleiding in het practicum spirituele diagnostiek je eigen spirituele ontwikkelingslijnen onderzoeken om de invloed hiervan op de persoonlijke en professionele identiteit van de geestelijk verzorger i.o. op te sporen.
Level
Basisniveau: eerste ervaringen met een gestructureerd onderzoek naar de ontwikkeling van een spirituele identiteit worden opgedaan.
Presumed foreknowledge
Geen
Test information
De cursus kent twee beoordelingsmomenten die gekoppeld zijn aan opdrachten en toetsen die tijdens de cursus moeten worden uitgevoerd.
Een succesvolle afronding van deze cursus is een voorwaarde (ingangseis) voor het opstarten van een beroepsstage in het tweede semester (zie OER MA RW Art. 15a.7 ingangseisen). Dat impliceert dat toets I (tussentoets: medio oktober) met een voldoende moet worden afgerond.
Specifics

Required materials
Literature
ISBN:9780199588756
Title:Spirituality. A very short introduction.
Author:Sheldrake, P.
Publisher:Oxford
Edition:1
Costs:9.99
Literature
ISBN:9789461050823
Title:Psychologie van de levenskunst
Author:Westerhof, G. & Bohlmeijer, E.
Publisher:Boom Amsterdam
Edition:1
Costs:57.50

Instructional modes
Seminar
Attendance MandatoryYes

Tests
Diagnostisch werkstuk
Test weight1
Test typeProject
OpportunitiesBlock SEM1, Block SEM2