FTR-THBA100
Hedendaags christendom
Cursus informatieRooster
CursusFTR-THBA100
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Theologie;
Docenten
Examinator
dr. J.E.A. Ackermans
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.E.A. Ackermans
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.E.A. Ackermans
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.T.P.G. de Vos
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
SEM2  (25-01-2021 t/m 29-08-2021)
Aanvangsblok
SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kun je:
  • de verschijningsvormen van het christendom wereldwijd, en in Nederland in het bijzonder toelichten;
  • de actuele vragen en problemen rond leer en praktijk van kerkelijke gemeenschappen duiden.
Inhoud
Recent Christndom in Europa en de rest van de wereld

Hoe staat het er tegenwoordig voor met het christendom? In onze streken lijkt het christendom vooral op zijn retour, maar wereldwijd is dat zeker niet het geval. Ook in de westerse wereld tekent zich trouwens her en der vernieuwing af. Om die ontwikkelingen te begrijpen, moeten we ons concentreren op de recente geschiedenis.

Voortbouwend op de cursus Geschiedenis van kerk en theologie, concentreren we ons in deze cursus op de geschiedenis van het christendom in de twintigste eeuw. Wat hebben katholieken en protestanten in Nederland meegemaakt? Daarbij kijken wij bijvoorbeeld naar fenomenen als verzuiling, polarisatie, oecumene en ontkerkelijking. Verder is de blik gericht op de ontwikkeling van het christendom buiten onze landgrenzen en ook buiten Europa.  Daarbij komen thema‚Äôs aan bod als kolonisatie en dekolonisatie, bevrijdingstheologie en de verhouding tot andere religies. Ook besteden we aandacht aan belangrijke theologen uit het recente verleden zoals Karl Barth, Harry Kuitert, Joseph Ratzinger (Benedictus XVI) en de Nijmeegse hoogleraar Edward Schillebeeckx.

Bovendien ga je in deze cursus zelf aan de slag met een door jou gekozen onderwerp. Daarbij gaat het om de analyse van populaire beeldvorming rond een fenomeen uit de geschiedenis van het christendom, bijvoorbeeld de inquisitie, christelijke fundamentalisten, de biecht, of kloosterlingen. Uitgangspunt is bijvoorbeeld een recente roman, een populaire tv-serie, een hype in de media. Je let dan vooral op de wijze waarop het christendom en christenen daarin worden weergegeven. Het grote publiek vormt zich namelijk op grond van romans, tv-series en hypes een eigen beeld van wat het christendom inhoudt en wat christenen onderscheidt. Voor theologen is het belangrijk zowel de inhoud als de mechanismen van die beeldvorming te kunnen doorgronden en er adequaat op te kunnen reageren.

Doelstelling van jouw onderzoek is in de eerste plaats te achterhalen in hoeverre de beeldvorming in overeenstemming is met de wetenschappelijke inzichten. Maar je probeert ook te achterhalen hoe de beeldvorming van het publiek door auteurs en regisseurs gestuurd wordt. Je formuleert zelf een vraagstelling rond beeldvorming, gaat op zoek naar geschikte literatuur, vergelijkt de resultaten en doet tenslotte verslag van jouw onderzoek in een klein werkstuk dat je in jouw hoorcollege aan de medestudenten presenteert.

Door jouw onderzoek in deze cursus leer je hoe je als kritische theoloog jouw kennis van de geschiedenis, zoals die je in de hoorcolleges en via de literatuur opdoet, in actuele kwesties met argumenten kunt inzetten.
Niveau

Voorkennis
Afgeronde cursus Geschiedenis kerk en theologie I (FTR-THBA107).
Toetsinformatie
Schriftelijke opdrachten, presentatie, werkstuk en schriftelijk tentamen.
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Literatuur
Artikelen uit :
Titel:The Cambridge History of Christianity: World Christianities c. 1914- c. 2000, ed.
Auteur:Hugh McLeod
Uitgever:Cambridge, 2006 (via RuQuest raadpleegbaar)

Aanbevolen materiaal
Sheets
Powerpoint-sheets van de hoorcolleges, Specifieke literatuur met het oog op jouw werkstuk.

Werkvormen
Hoor- en werkcollege

Algemeen
Hoor- en werkcolleges en presentaties

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging1
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2