FTR-THBA104
Wereldgodsdiensten
Cursus informatieRooster
CursusFTR-THBA104
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Theologie;
Docenten
Examinator
A.W. Sterken, MA
Overige cursussen docent
Docent
A.W. Sterken, MA
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
A.W. Sterken, MA
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
SEM1  (04-09-2023 t/m 28-01-2024)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus:
  • kan je de actuele situatie van de grote en regionale godsdiensten over de hele wereld weergeven;
  • kan je de fundamentele gegevens met betrekking tot ontstaan en geschiedenis van verscheidene significante religies van over de hele wereld weergeven;
  • kan je gevolgen van de modernisering voor de godsdiensten in de verschillende werelddelen toelichten;
  • kan je het spanningsveld tussen voorschrift en praktijk duiden;
  • ben je in staat tot het hanteren van een vergelijkend perspectief.
Inhoud

Tijdens deze cursus bekijken we het wereldwijde en tijdloze verschijnsel 'religie' in verschillende gedaanten. We beginnen de cursus met het uitleggen van het religiewetenschappelijke perspectief: het perspectief waarmee men op een analytische manier kijkt naar wat religieuze tradities betekenen voor mensen en welke invloed het heeft op mensen, culturen, politieke systemen, en allerlei andere facetten van het leven. Tijdens dit vak staan we stil bij enkele grote religieuze tradities die van belang zijn om het wereldwijde religieuze landschap te begrijpen. We beginnen met verscheidene religies uit de oudheid. Daarna kijken we naar het jodendom en de islam, twee religies die in de lijn van monotheïstische Abrahamitische religies staan. Daarna gaan we door naar religies die onstaan zijn in India (hindoeïsme en boeddhisme), en daarna verder naar het oosten met religies uit China (Confucianisme en Daoisme) en Japan (Shinto). Daarna staan we stil bij Ojibwe-religie, de spiritualiteit van een pre-Columbiaanse Noord-Amerikaanse stam, en als laatste bij moderne, ongebonden spiritualiteit (New Age) en de Theosofie.

We gaan in op de belangrijkste opvattingen en praktijken van de godsdiensten, hun geschiedenis en teksten, de verhouding tussen voorschrift en praktijk, tussen volgelingen en religieuze specialisten, op ethische kwesties, en andere aspecten van deze religies tegen de achtergrond van hun wordingsgeschiedenis. Speciale aandacht gaat uit naar de rol van deze religies in de wereld van vandaag. Daarnaast kunnen we niet om het vergelijken van verschillende tradities heen, dus kijken we naar principes om dit op een goede manier te doen.

Niveau
Dit vak zit in het curriculum tweedejaars Theologiestudenten. We kijken daarbij echter naar allerlei religieuze tradities waar de meeste mensen slechts basaal of juist helemaal niet mee bekend zijn, en we pakken deze tradities vanaf de basis op. Daarom zijn mensen van andere studierichtingen van harte welkom.
Voorkennis
Er is geen voorkennis vereist. Het vak staat open voor bijvakkers vanuit elke studierichting. Daarbij moet men wel in de gaten houden dat we niet gaan kijken naar of een religie 'waar' is of niet. We kijken vooral naar hoe mensen leven met en in een bepaalde traditie, en wat voor betekenis deze traditie voor hen heeft.
Toetsinformatie
Kleine opdrachten en een schriftelijk tentamen
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Literatuur
Titel:Introduction to World Religions
Auteur:C. Partridge (red.)
Uitgever:Oxford: Lion Hudson, 2014
Druk:4

Werkvormen
Hoor- en werkcollege

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging1
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2