FTR-THBA105
Dogmatiek I
Cursus informatieRooster
CursusFTR-THBA105
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Theologie;
Docenten
Examinator
dr. T.A. Smedes
Overige cursussen docent
Docent
dr. T.A. Smedes
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. T.A. Smedes
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
SEM2  (29-01-2024 t/m 01-09-2024)
Aanvangsblok
SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van deze cursus zul je:
 
  • een basiskennis hebben van verschillende thema’s en debatten binnen de systematische theologie en de hermeneutische methode van theologische reflectie kunnen toepassen;
  • de basis- en overdraagbare vaardigheden van zelfstandig en kritisch denken kunnen toepassen op systematisch-theologische onderwerpen;
  • zelfstandig klassieke theologische concepten en standpunten kunnen evalueren en interpreteren;
  • de logica en vooronderstellingen van theologische standpunten kunnen reproduceren en analyseren om op basis van het cursusmateriaal een weloverwogen mening te formuleren.
Inhoud
Deze cursus biedt een inleiding tot de belangrijkste leerstellige inhouden van het christelijk geloof met als doel de student voldoende intellectuele bagage te geven, zodat die zelfstandig na kan denken over de vraag hoe deze inhoud relevant kan worden gemaakt in de hedendaagse (post)moderne en plurale samenleving.

Naast aandacht voor de inhoud van bepaalde leerstellingen, zal er ook zal aandacht worden besteed aan de achterliggende gedachtegangen die aan de leerstelling ten grondslag liggen en die vaak te maken hebben met een specifieke historische context (wereldbeeld, disputen met bepaalde personen of afwijkende ideeën, etcetera).


De opzet van het college is thematisch, hoewel de historische dimensie uiteraard ook voldoende ruimte zal krijgen. In de colleges zullen we focussen op een aantal specifieke thema’s binnen de brede christelijke en katholieke traditie, zoals de Drieëenheid, schepping, Jezus Christus, de Geest, kerk, de sacramenten, verlossing, opstanding en het einde der tijden. We zullen daarbij met een systematisch-theologische blik kijken naar de relatie tussen theologie en natuurwetenschap.
Niveau
Het gaat hier om een inleidende cursus, zonder beginvereisten.

N.B.: Het college Dogmatiek II bouwt voort op dit inleidende college en vereist dat het vak Dogmatiek I met goed gevolg is afgesloten.
 
Voorkennis
Het gaat hier om een inleidende cursus, zonder beginvereisten.

 
Toetsinformatie
Het college wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen dat op het rooster zal worden aangekondigd. 
 
Bijzonderheden
Het boek dat gebruikt wordt, is Faith Seeking Understanding van Daniel L. Migliore (4e druk, Eerdmans, 2023). Dit boek is verplicht; let erop dat je de laatste, recent verschenen vierde druk hebt. 

Dit is een boek dat degelijk en zeer toegankelijk is en zich al bij vele studenten in de VS en daarbuiten heeft bewezen. Hoewel theologisch zeer degelijk, is het ook een protestants boek waar bepaalde onderwerpen die in de katholieke traditie een rol spelen, minder of niet aan de orde komen. Denk aan de rol van traditie en het Magisterium van de Kerk, en een uitgebreidere sacramentsleer. Aan bepaalde theologische zaken die niet in het boek worden behandeld, zal tijdens de colleges aandacht worden besteed. 
Verplicht materiaal
Literatuur
Let erop dat je de vierde druk hebt!
ISBN:9780802882851
Titel:Faith Seeking Understanding: An Introduction to Christian Theology
Auteur:Daniel L. Migliore
Uitgever:Eerdmans, 2023
Druk:4

Aanbevolen materiaal
Teksten
ISBN:9780631212973
Titel:Catholic Theology: An Introduction
Auteur:Frederick C. Bauerschmidt & James J. Buckley
Uitgever:Malden/Oxford: Wiley Blackwell, 2017

Werkvormen
Hoor- en werkcollege

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging1
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2