FTR-THBA107
Geschiedenis van kerk en theologie I
Cursus informatieRooster
CursusFTR-THBA107
Studiepunten (ECTS)5
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Theologie;
Docenten
Examinator
dr. J.E.A. Ackermans
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.E.A. Ackermans
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.E.A. Ackermans
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
PER1-PER2  (04-09-2017 t/m 07-01-2018)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Aan het eind van de cursus kun je: 

  • belangrijkste ontwikkelingen, stromingen, begrippen en personen uit de geschiedenis van de christelijke kerken beschrijven;
  • de voornaamste theologische ontwikkelingen in hun historische context herkennen en verklaren;
  • verklaren waarom het geschiedkundige perspectief belangrijk is voor het omgaan met actuele vragen;
  • de historische kritische methode toepassen op teksten.
Inhoud
Historische methode

In deze cursus komt 2000 jaar christendom aan bod, vanaf de eerste gemeenschapsvorming onder de volgelingen van Jezus van Nazareth, via kerkvaders als Augustinus, het christelijk koningschap in de middeleeuwen, denkers als Thomas van Aquino, de Reformatie van Luther en Calvijn, de Verlichting en de Franse Revolutie, tot de wereldwijd verbreide maar zeer gevarieerde christenheid van vandaag. Die variatie in gemeenschapsvormen, leerstellingen en praktijken maakt de bestudering van het christendom niet eenvoudiger, wel boeiender. Je leert de ontwikkeling in grote lijnen kennen. Dat gebeurt deels in de hoorcolleges, waarin de docent aan de hand van het cursusboek de ontwikkeling van het christendom beschrijft, deels in werkcolleges, waarin we gezamenlijk belangrijke teksten van theologen, concilies, pausen en kloosterorden lezen.
Bijzonderheden
Door de bestudering van belangrijke bronteksten raak je vertrouwd met de interpretatie van historische teksten.

Verplicht materiaal
Literatuur
ISBN:978-0521786553
Titel:An Introduction to Christianity
Auteur:Linda Woodhead
Uitgever:Cambridge: University Press, 2004

Aanbevolen materiaal
Teksten
Teksten op Blackboard worden ter beschikking gesteld.

Werkvormen
Hoor- en werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Het derde uur wordt bestemd voor het lezen van bronteksten.

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok TENT2, Blok TENT3