FTR-THBA107
Geschiedenis van kerk en theologie I
Cursus informatieRooster
CursusFTR-THBA107
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Theologie;
Docenten
Examinator
dr. J.E.A. Ackermans
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.E.A. Ackermans
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.E.A. Ackermans
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
SEM1  (31-08-2020 t/m 24-01-2021)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Aan het eind van de cursus kun je: 

  • belangrijkste ontwikkelingen, stromingen, begrippen en personen uit de geschiedenis van de christelijke kerken beschrijven;
  • de voornaamste theologische ontwikkelingen in hun historische context herkennen en verklaren;
  • verklaren waarom het geschiedkundige perspectief belangrijk is voor het omgaan met actuele vragen;
  • de historische kritische methode toepassen op teksten
Door de bestudering van belangrijke bronteksten raak je vertrouwd met de interpretatie van historische teksten.
Inhoud
Resultaten uit het verleden, garanties voor de toekomst?

Deze cursus biedt een inleiding in de geschiedenis van het christendom. Het centrale uitgangspunt is de wijze waarop christenen door de eeuwen gezien hebben? Hoe drukten zij hun zelfverstaan uit en hoe gaven zij het vorm in de dagelijkse praktijk.

Met de kennis en inzichten die je in deze cursus verwerft, ga je het huidige christendom beter verstaan. Hoe is de grote verscheidenheid van het actuele christendom in het verleden gegroeid? Verderop in de studie zullen vele theologische kopstukken, stromingen en begrippen  die je hier in hun historische context hebt leren plaatsen, nog regelmatig terugkeren. Voorbeelden van dergelijke kopstukken: Augustinus, Thomas van Aquino, Luther, Karl Barth. Voorbeelden van dergelijke begrippen: ascese, scholastiek, confessionalisering, evangelicalisme. Er komen dus heel wat namen en begrippen voorbij; veel theologiestudenten willen goed op de hoogte raken. Wij lezen ook bronnen uit de kerkgeschiedenis om de inspiratie van het verleden op het spoor te komen.
           
ij gebruiken in deze cursus een pittig maar heel boeiend boek, Introduction to Christianity, van de hand van de Britse religiewetenschapper Linda Woodhead. Zij verstaat de kunst om machtsverhoudingen in kaart te brengen. Hoe werd gezag onderbouwd? Hoe werd op beslissingen van bovenaf gereageerd? Verder heeft zij bijzondere aandacht voor de positie van vrouwen in de kerkgeschiedenis. Dergelijke vragen passen goed bij de manier waarop wij in Nijmegen de kerkgeschiedenis onderzoeken. Dat de kerken niet zelden een andere visie op hun eigen geschiedenis hebben dan professionele geschiedkundigen en trouwens ook onderling sterk van mening verschillen, maakt het voor ons alleen maar interessanter.
           
Je leert in deze cursus ongetwijfeld veel, maar je doet ook vaardigheden op die een academisch gevormde theoloog al in het begin van de studie beslist dient te verwerven: de vaardigheid om het christendom in een historisch perspectief te bezien. Je leert jouw eigen waarneming te verbinden met de waarnemingen van anderen, met name wetenschappelijk gevormde historici en theologen, maar ook van niet-professionele waarnemers, gewone kerkleden maar ook buitenstaanders, die een oordeel hebben gevormd over aspecten van de geschiedenis van het christendom.
           
Later in het Nijmeegse theologieprogramma volgen nog drie cursussen over de kerkgeschiedenis: een over de kerk tot 500, een over de middeleeuwen en tenslotte een cursus over het recente christendom. In deze cursus leggen we alvast de basis.
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Literatuur
ISBN:978-0521786553
Titel:An Introduction to Christianity
Auteur:Linda Woodhead
Uitgever:Cambridge: University Press, 2004

Werkvormen
Hoor- en werkcollege

Algemeen
Het derde uur wordt bestemd voor het lezen van bronteksten.

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2