FTR-THBA108
Theologische ethiek I
Cursus informatieRooster
CursusFTR-THBA108
Studiepunten (ECTS)5
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Theologie;
Docenten
Examinator
prof. dr. C. Hübenthal
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. C. Hübenthal
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. C. Hübenthal
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
PER3-PER4  (04-02-2019 t/m 09-06-2019)
Aanvangsblok
PER3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus:
  • kun je initiële kennis over de verschillende bronnen van de christelijke ethiek en over de onderlinge samenhang ervan reproduceren;
  • kun je initiële kennis over het verschil tussen geloofsethiek en autonome ethiek reproduceren;
  • ben je in staat om de grondtrekken van belangrijke posities uit de geschiedenis van de wijsgerige en theologische ethiek samen te vatten en te reproduceren;
  • kun je verschillende ethische methoden die in de theologie gebruikelijk zijn op hoofdlijnen benoemen.
Inhoud
Naast de historische en de praktische vakken kent de theologie ook disciplines die zich bezighouden met de leerstellige dimensie van het christelijke geloof. Deze disciplines – die ook de systematische vakken worden genoemd – zijn de fundamentele theologie, de dogmatiek en de theologische ethiek.
Terwijl de fundamentele theologie en de dogmatiek de inhoud en leer van het christelijk geloof belichten, probeert de theologische ethiek een antwoord te vinden op de vraag hoe het goede en juiste handelen van individuen, collectieven en instituties eruit kan zien. Verder vraagt ze over welke houdingen (deugden) en structurele kenmerken (rechtvaardigheid) individuen en instituties moeten beschikken om goed en juist te kunnen handelen. De beantwoording van dit soort vragen is van cruciaal belang indien de theologie haar maatschappelijke relevantie wil laten zien. Vragen omtrent het begin of het einde van het menselijke leven zijn immers net zo urgent als vragen naar goed politiek beleid of een rechtvaardige economie.
Om dergelijke vragen op een adequate manier te kunnen benaderen, is het echter van groot belang om ook over de nodige wetenschappelijke instrumenten te beschikken. In deze cursus staan daarom de inhoudelijke bronnen en de wetenschappelijke methodes centraal die de theologie gebruikt om met andere maatschappelijke partners in een vruchtbaar gesprek te kunnen gaan.
Aanbevolen materiaal
Reader
Vóór het begin van de cursus wordt een reader met de relevante teksten ter beschikking gesteld.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok TENT4, Blok TENT5