FTR-THBA108
Theologische ethiek I
Cursus informatieRooster
CursusFTR-THBA108
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Theologie;
Docenten
Examinator
prof. dr. C. Hübenthal
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. C. Hübenthal
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. C. Hübenthal
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
SEM2  (29-01-2024 t/m 01-09-2024)
Aanvangsblok
SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus:
  • kun je initiële kennis over de verschillende bronnen van de christelijke ethiek en over de onderlinge samenhang ervan reproduceren;
  • kun je initiële kennis over verschillende theologisch-ethische benaderingen reproduceren;
  • ben je in staat om de grondtrekken van belangrijke posities uit de geschiedenis van de wijsgerige en theologische ethiek samen te vatten en te reproduceren;
  • kun je verschillende ethische methoden die in de theologie gebruikelijk zijn op hoofdlijnen benoemen.
Inhoud
Moraal – wat heeft nu God daarmee te maken?
 
De theologische ethiek probeert een antwoord te vinden op de vraag hoe het goede en juiste handelen van individuen, gemeenschappen en instituties eruit kan zien. Daarnaast vraagt ze zich af over welke houdingen (deugden) en structurele kenmerken (rechtvaardigheid) mensen en instituties moeten beschikken om goed en juist te kunnen handelen. Al deze vragen worden gesteld vanuit het perspectief van het christelijke geloof. Want het beantwoorden van deze vragen is van cruciaal belang indien de theologie haar maatschappelijke relevantie wil laten zien. Vragen omtrent het begin of het einde van het menselijke leven zijn immers net zo urgent als vragen naar goed politiek beleid of een rechtvaardige economie.
 
Om dergelijke vragen op een redelijke manier te kunnen benaderen, is het van groot belang om ook over de nodige wetenschappelijke instrumenten te beschikken. In deze cursus staan daarom de inhoudelijke bronnen en de wetenschappelijke methodes centraal die de theologische ethiek gebruikt om met andere maatschappelijke partners in een vruchtbaar in gesprek te kunnen gaan.
 
 
Niveau
Beginniveau.
Voorkennis
Aangezien het om een inleidend vak gaat is er geen voorkennis nodig.
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen.
Bijzonderheden

Aanbevolen materiaal
Reader
Vóór het begin van de cursus wordt een reader met de relevante teksten ter beschikking gesteld.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2