FTR-THBA109
Pastoraaltheologie I
Cursus informatieRooster
CursusFTR-THBA109
Studiepunten (ECTS)5
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Theologie;
Docenten
Examinator
prof. dr. C.A.M. Hermans
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. C.A.M. Hermans
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. C.A.M. Hermans
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
PER1-PER2  (03-09-2018 t/m 06-01-2019)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na het volgen van deze cursus:
  • heb je inzicht in de moderne geindividualiseerde samenleving als uitdaging voor de praktisch theologie;
  • kun je de geschiedenis van de pastoraaltheologie duiden als discipline binnen de theologische encyclopedie;
  • kun je kritisch reflecteren op verschillende omschrijvingen van de praktische theologie;
  • kun je de verbreding van het materieel object van de pastoraaltheologie beschrijven en evalueren;
  • kun je de empirische methode in de praktische theologie plaatsen in het licht van theologische theorievorming;
  • kun je de (multi)correlatie van ervaringen en traditie in het hermeneutisch verstaan van geloven toepassen in een situatie;
  • kun je een werkveld van categoraal pastoraat analyseren als proces op de grens van verschillende instituties;
  • kun je de strategische bijdrage van de praktische theologie aan de transformatie van christendom in de hedendaagse samenleving verhelderen en evalueren.
Inhoud
Deze inleidende cursus plaatst de pastoraaltheologie binnen het geheel van de theologische encyclopedie. In de katholieke theologie is de pastoraaltheologie als zelfstandige discipline pas na het tweede Vaticaans concilie tot ontwikkeling gekomen. Belangrijk hierbinnen is om een hernieuwde plaats voor de bestudering van het geloof van gewone mensen (sensus fidelium) (Benedictus XVI, 07-12-2012), de aandacht voor vernieuwing van de kerk in de geschiedenis (‘semper reformanda’) (Lumen Gentium, no.8) en de rol van traditie op alle niveaus van de kerk (Dei Verbum, no.1 en 2).
We beginnen met een korte analyse van het christelijke geloof in de moderne geindividualiseerde samenleving. Hoe kan het geloof in God een plaats vinden binnen een wereldhorizon die gevuld is door de mens? Je krijgt een overzicht van de historische ontwikkeling van de discipline en verschillende benaderingen van de praktische theologie in de huidige tijd. Je leert er vier onderscheiden; klerikaal, ecclesiologisch, christendom in de coördinaten van kerk en samenleving en interreligieus. In geloofscommunicatie speelt de hermeneutische bemiddeling tussen ervaring en traditie een centrale rol. Je leert verschillende opvattingen op dit vlak onderscheiden en evalueren. Je maakt kennis met de empirische methode van onderzoek die in de praktische theologie wordt gehanteerd en krijgt inzicht in de methodische opzet van een dergelijk onderzoek. Je leert drie praktisch theologische structuur momenten (empirisch, normatief, strategisch) onderscheiden in een specifiek pastoraal werkveld.
Tenslotte zullen we ingaan op religieus-communicatief handelen als centraal begrip in de pastoraaltheologie. Wat is inter- persoonlijke religieuze communicatie?  En wat is kenmerkend voor intra-persoonlijke communicatie? Je leert religieus-communicatief handelen verstaan vanuit een hermeneutisch-narratieve opvatting van geloven.
Verplicht materiaal
Literatuur
ISBN:9789401426381
Titel:Praktische theologie. Verkenningen aan de grens.
Auteur:A. Dillen & S. Gartner
Uitgever:Tielt: Uitgeverij Lannoo Campus, 2015
Reader
Als aanvulling op het handboek zal gebruik worden gemaakt van een reader met artikelen die bij aanvang van de cursus digitaal beschikbaar zal zijn.

Werkvormen
Hoor- en werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok TENT2, Blok TENT3