FTR-THBA110
Exegese Oude Testament
Cursus informatieRooster
CursusFTR-THBA110
Studiepunten (ECTS)5
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Theologie;
Docenten
Examinator
prof. dr. E.J. van Wolde
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. E.J. van Wolde
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. E.J. van Wolde
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
PER3-PER4  (04-02-2019 t/m 09-06-2019)
Aanvangsblok
PER3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus:
  • kun je de essentie van het vak exegese Oude Testament weergeven;
  • ben je in staat om de samenhang tussen 'denkbeeld, taal en tekst' te benoemen;
  • kun je een Bijbeltekst vanuit een synchroon perspectief en een diachroon perspectief analyseren;
  • kun je met behulp van een literaire onderzoeksmethode naratieve teksten in het Oude Testament analyseren;
  • kun je reflecteren op actuele maatschappelijk vraagstukken en die verbinden met bijbelteksten. Zo leer je nadenken over Genesis in het kader van het ecologisch debat.
  • kun je discussies over zingeving en lijden belichten vanuit de vragen in het boek Job.
Inhoud
Je maakt kennis met de kernteksten van het Oude Testament/de Hebreeuwse Bijbel: de grote verhalen uit Genesis en Exodus, twee profetische boeken (Jesaja en Ezechiƫl) en twee boeken uit de wijsheidsliteratuur, Job en Prediker. Je krijgt de vaardigheden aangeleerd om zelf bijbelverhalen te bestuderen. Je gebruikt daarbij vooral de literaire methode. Je zult ontdekken dat de Hebreeuwse taal, de geschiedenis en de gedachtewereld van het oude Nabije Oosten een belangrijke rol spelen.
Ook zul je merken dat actuele maatschappelijke vragen verdiept kunnen worden door kritisch na te denken over bijbelteksten. Zo is het voor een samenleving van belang te weten dat de gebruikelijke uitleg van Genesis als een boek waarin de mens centraal staat in de schepping, door de tekst zelf gecorrigeerd wordt.
In de bespreking van bijbelse geboden en het boek Job komen levensvragen aan de orde, zoals: aan welke regels moet je je houden? waar leef je voor? is er een zin van het leven? is lijden een straf van God?
Toetsinformatie
Huiswerkopdrachten en eindpaper.

Voorkennis
Bijbels Hebreeuws voltooid; Exegese Oude en Nieuwe Testament voltooid.

Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Wordt op Brightspace ter beschikking gesteld.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Paper
Weging1
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok TENT4, Blok TENT5