FTR-THBA200
Liturgiewetenschap
Cursus informatieRooster
CursusFTR-THBA200
Studiepunten (ECTS)5
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Theologie;
Docenten
Examinator
prof. dr. T. Quartier
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. T. Quartier
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. T. Quartier
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
PER1-PER2  (03-09-2018 t/m 06-01-2019)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na het succesvol afronden van de cursus ben je in staat om:
  • christelijke liturgie vanuit historisch, empirische, ritueel, theologisch en spiritueel te beschrijven;
  • theologische concepten met betrekking tot de liturgie op concrete voorbeelden uit de liturgische traditie en praktijk toe te passen;
  • theologisch op liturgisch handelen in verschillende tradities en spirituele contexten te reflecteren (in het bijzonder spirituele centra zoals abdijen). 
Inhoud
In deze cursus gaat het om de vraag hoe liturgie een constitutief element van het christelijk geloof in de huidige samenleving kan zijn en hoe liturgische repertoires zich tot veranderende ervaringen vandaag verhouden. Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet men de liturgie in relatie tot haar culturele context verkennen. In een eerste stap zullen we relevante gegevens uit de liturgiegeschiedenis verkennen om beter te begrijpen hoe veranderingen binnen het ritueel-liturgisch handelen bepalend voor theologische reflectie zijn en omgekeerd. In een tweede stap zullen we ontwikkelingen in de huidige praktijk analyseren met behulp van concepten uit de Rituele Studies, maar dan in theologisch perspectief. Hoe kunnen huidige ritueel-liturgische praktijken het proces van zingeving bevorderen en recht doen aan de behoeftes van deelnemers met uiteenlopende achtergronden? In het derde deel zullen we theologisch op liturgische levensvormen reflecteren, in het bijzonder de monastieke levensvorm - als spiegel voor het liturgisch handelen van de kerk.
Verplicht materiaal
Boek
Titel:Liturgische spiritualiteit. Benedictijnse impulsen voor klooster, kerk en wereld.
Auteur:Quartier, Thomas
Uitgever:Heeswijk: Bernemedia, 2017
Boek
Titel:Worship, A Primer in Christian Ritual.
Auteur:Pecklers, Keith
Uitgever:Collegeville: The Liturgical Press, 2003

Werkvormen
Hoor- en werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok TENT2, Blok TENT3