FTR-THBA200
Liturgiewetenschap
Cursus informatieRooster
CursusFTR-THBA200
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Theologie;
Docenten
Examinator
prof. dr. T. Quartier
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. T. Quartier
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. T. Quartier
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
SEM1  (31-08-2020 t/m 24-01-2021)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na het succesvol afronden van de cursus ben je in staat om:
  • vanuit religieuze ervaringen te kijken naar liturgische repertoires (in het bijzonder in confrontatie met de dood);
  • christelijke liturgie vanuit historisch, empirische, ritueel, theologisch en spiritueel te beschrijven;
  • theologische concepten met betrekking tot de liturgie op concrete voorbeelden uit de liturgische traditie en praktijk toe te passen;
  • theologisch op liturgisch handelen in verschillende tradities en spirituele contexten te reflecteren (in het bijzonder spirituele centra zoals abdijen).
Inhoud
Hoe geef je vorm aan het geloof?

In deze cursus gaat het om de vraag hoe mensen vormgeven aan hun religieuze ervaringen als het er echt op aankomt. Denk aan het verlies van een dierbare: mensen weten zich dan vaak geen houding te geven en ze zoeken naar zin. Dan is liturgie een manier om op rituele wijze uit de inspiratie van het christelijke geloof te putten. Of denk aan de behoefte aan rust en regelmaat als je leven op z’n kop staat. Liturgie kan je helpen om ruimte in je leven te maken waarin je doordringt tot zingeving en geloof. Die ervaringen zijn vandaag anders dan in vroegere tijden. Liturgische repertoires hebben zich in de loop van de kerkgeschiedenis steeds verder ontwikkeld en toch hun eigen karakter behouden. Om dat te kunnen begrijpen, moet men de liturgie in relatie tot haar culturele context verkennen. In een eerste stap zullen we relevante gegevens uit de liturgiegeschiedenis verkennen om beter te begrijpen hoe veranderingen binnen het ritueel-liturgisch handelen bepalend voor theologische reflectie zijn en omgekeerd. In een tweede stap zullen we ontwikkelingen in de huidige praktijk analyseren met behulp van concepten uit de Rituele Studies, maar dan in theologisch perspectief. Daarbij kijken we in het bijzonder naar liturgie rond sterven, uitvaart en rouw. Hoe kunnen huidige ritueel-liturgische praktijken het proces van zingeving bevorderen en recht doen aan de behoeftes van deelnemers met uiteenlopende achtergronden? In het derde deel zullen we theologisch op liturgische levensvormen reflecteren, in het bijzonder de monastieke levensvorm - als spiegel voor het liturgisch handelen van de kerk.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
 
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
Titel:Liturgische spiritualiteit. Benedictijnse impulsen voor klooster, kerk en wereld.
Auteur:Quartier, Thomas
Uitgever:Heeswijk: Bernemedia, 2017
Boek
Titel:Worship, A Primer in Christian Ritual.
Auteur:Pecklers, Keith
Uitgever:Collegeville: The Liturgical Press, 2003
Reader

Werkvormen
Hoor- en werkcollege

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2