FTR-THBA202
Geschiedenis van kerk en theologie II
Cursus informatieRooster
CursusFTR-THBA202
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Theologie;
Docenten
Examinator
dr. R.B. van Luijk
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.B. van Luijk
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. R.B. van Luijk
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
SEM1  (05-09-2022 t/m 29-01-2023)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus kun je:
 
- beargumenteerd een kritische houding aannemen tegenover bronnen;
 
- op grond van sleutelmomenten een overzichtsbeeld geven van de geschiedenis van het satanisme;
 
- beargumenteren waarom je iets wel of niet als religie beschouwt.
Inhoud
Satanisme en de grensgebieden van religie. Met fakkels verlichte kelders waarin zwartgekapte figuren sinistere riten uitvoeren – dat is het beeld dat de meeste mensen van satanisme hebben. Klopt daar iets van? Dat is één van de vragen waarin je in deze cursus meer over leert. Aan de hand van capita selecta uit verschillende tijden onderzoeken we de geschiedenis van deze opmerkelijke vorm van religie. We gaan daarbij steeds uit van bronteksten uit een breed spectrum van genres – kerkelijke geschriften, verhoorverbalen, magische handboeken, poëtische werken, doctrinaire traktaten, en meer. 
Om de geschiedenis van het satanisme te kunnen beschrijven is het echter niet genoeg om te bepalen wat waar en wanneer gebeurde en wat er waar of misschien niet waar is van al deze verhalen. Het is ook onmisbaar om vast te stellen waar we het precies over hebben. Wanneer kunnen we iets satanisme noemen? Wanneer is iets religie? In deze cursus wordt duidelijk dat theoretische keuzes grote praktische consequenties kunnen hebben voor je historisch onderzoek. Daarbij zullen we uitgebreid de grensgebieden van religie verkennen. 
Niveau
Gevorderd niveau; de inleidingscursus Kerk en Theologie I dient afgerond te zijn
Voorkennis
- Afgeronde cursus "Geschiedenis van kerk en theologie I".
- Goede leesvaardigheid in Engels; Frans is een pré.
Toetsinformatie
tussenopdrachten en eindpaper
Bijzonderheden
Het bestuderen van bronteksten staat centraal. Iedere week worden leesverslagen ingediend.
Verplicht materiaal
Boek
Handouts/teksten op Brightspace/ boek: William Blake, The Marriage of Heaven and Hell

Werkvormen
Hoor- en werkcollege

Toetsen
Paper
Weging1
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2

Opmerking
Opdrachten en werkstuk (paper)