FTR-THBA300
Kerkelijk recht
Cursus informatieRooster
CursusFTR-THBA300
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Theologie;
Docenten
Examinator
dr. J.E.A. Ackermans
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.E.A. Ackermans
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.E.A. Ackermans
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
PER3-PER4  (04-02-2019 t/m 09-06-2019)
Aanvangsblok
PER3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na succesvolle afronding van deze cursus:

  • kun je een globaal overzicht geven van het huidige kerkelijk recht van de rooms-katholieke kerk;
  • kun je actuele kwesties rond het recht in de rooms-katholieke kerk interpreteren en kun je in die gevallen het kerkelijk wetboek kritisch hanteren;
  • ken je de ins en outs van het huwelijksrecht en het huwelijksprocesrecht.
Inhoud

Elke gemeenschap heeft regels nodig. Anders dreigt anarchie of tirannie. Deze cursus gaat over de regels die de leiding van de rooms-katholieke kerk in een lange traditie heeft geformuleerd. Die regels zijn vastgelegd in het kerkelijk wetboek dat van 1983 dateert.

De sombere verwachtingen van theologiestudenten bij aanvang van deze cursus komen meestal niet uit. Bestudering van het recht hoeft namelijk niet saai te zijn. In geen enkel ander vak op onze campus kom je zo dicht bij de vraag hoe religie enerzijds, rechten en plichten van geloofsaanhangers anderzijds op elkaar af te stemmen zijn, en uiteraard hoe de wetgever in de rooms-katholieke kerk zich een en ander voorstelt. Het kerkelijk (of canoniek) recht heeft oude papieren. Daarom komt de geschiedenis aan bod. De meeste aandacht gaat echter uit naar de bepalingen van het huidige kerkelijk wetboek. Het begrip van dat wetboek vergt een eigen wijze van lezen. Verrassingen over de inhoud en de achterliggende denkwereld blijven je niet bespaard. Soms sneuvelt er een illusie. Maar echte theologen willen de spanning tussen realiteit en ideaal niet uit de weg gaan. Wat de kerkelijke wetgever vandaag wil, is relevant, maar het kerkelijk recht heeft ook alternatieven nodig. 

Voorkennis
Afgeronde propedeuse Theologie.

Verplicht materiaal
Literatuur
Titel:Das römisch-katholische Kirchenrecht. Eine Einführung.
Auteur:Norbert Lüdecke & Georg Bier
Uitgever:Stuttgart: Kohlhammer, 2012

Aanbevolen materiaal
Literatuur
Een exemplaar van de Codex Iuris Canonici 1983 (Latijn plus vertaling).

Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Hoorcollege met studieopdrachten omtrent de literatuur en (tijdens intensiveringsuren, een derde van de contacturen) practica naar aanleiding van concrete juridische kwesties.

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok TENT4, Blok TENT5