FTR-THBA301
Pastoraaltheologie II
Cursus informatieRooster
CursusFTR-THBA301
Studiepunten (ECTS)5
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Theologie;
Docenten
Docent
dr. M. Scherer - Rath
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. Scherer - Rath
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
PER3-PER4  (30-01-2017 t/m 28-05-2017)
Aanvangsblok
PER3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • kun je de actuele situatie weergeven van mensen, kerk en christelijke gemeenschappen rond identiteit, geloven en religie in de maatschappelijke context van secularisatie en individualisme;
  • kun je een kritisch oordeel vormen van deze actuele situatie met behulp van inzichten uit het college en kun je hierover mondeling en schriftelijk te communiceren.
  • kun je praktijkgerichte, kwalitatief onderzoeksmethoden toepassen om de actuele situatie van mensen, kerk en christelijke gemeenschappen rond identiteit, geloven en religie te bestuderen;
  • kun je inzichten in kwalitatief onderzoek toepassen in het ontwerpen van onderzoek met het oog op het genereren van nieuwe pastoraaltheologische kennis;
  • kun je de academische en methodische vaardigheden toepassen voor kwalitatief onderzoek (interviewen; coderen; presenteren van onderzoeksresultaten) alsook het gebruik van de computer hierbij (Atlas.ti).
Inhoud

Pastorale zorg en kunst van het leven in een laatmoderne tijd (empirische methoden)
De praktijk van mensen rond zingeving, geloven en religie verandert met de dag. Wat gisteren houvast bood, doet dat vandaag niet meer. Is dan alles fluïde geworden? Mensen proberen hun weg te vinden aan de hand van vragen als ‘wie ben ik, hoe geef ik zin en betekenis aan mijn leven, waar hoor ik bij?’. Ze lijken daarvoor teruggeworpen op zichzelf, en zich hoogstens tijdelijk en in beperkte mate steun te vinden bij een gemeenschap. Wat verwachten mensen van deze gemeenschappen? Welke religieuze gemeenschappen bieden hen de gewenste ondersteuning in hun zoektocht?

De opdracht van de pastoraaltheologie is om de praktijk van mensen, kerk en gemeenschappen rond geloven en religie te bestuderen en betrokkenen (gelovigen, pastores, geestelijk verzorgers, leiders) met nieuwe kennis en inzichten te ondersteunen om hun praktijken verder te kunnen ontwikkelen en waar mogelijk te verbeteren. De cursus hanteert een dergelijke praktijkgerichte oriëntatie van de pastoraaltheologie.

De cursus verdiept en verbreedt de kennis en inzichten vanuit pastoraaltheologie I door in te gaan op de kunst van het leven in een laatmoderne tijd (Giddens, Bauman) en de betekenis van theorie en praktijk binnen de pastorale zorg als onderzoekskader voor een theologisch perspectief in een fluide samenleving.

Toetsinformatie
Werkstuk.

Voorkennis
Pastoraaltheologie I.

Aanbevolen materiaal
Literatuur
Bauman, Zygmunt, The Art of Life. Cambridge: Polity Press, 2008
Literatuur
Heitink, Gerben, Pastorale zorg. Theologie - Differentiatie - Praktijk. Kampen: Uitgeverij Kok, 2005

Werkvormen
Hoor- en werkcollege

Toetsen
Paper
Weging1
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok TENT4, Blok TENT5