FTR-THBA301
Pastoraaltheologie II
Cursus informatieRooster
CursusFTR-THBA301
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Theologie;
Docenten
Examinator
dr. M. Scherer - Rath
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. Scherer - Rath
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. Scherer - Rath
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
SEM2  (29-01-2024 t/m 01-09-2024)
Aanvangsblok
SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus kun je:
  • de actuele situatie weergeven van mensen, kerk en christelijke gemeenschappen in relatie tot identiteit, geloven en religie in de laatmoderne context;
  • een kritisch oordeel vormen van deze actuele situatie met behulp van inzichten uit het college en kun je hierover mondeling en schriftelijk communiceren;
  • praktijkgerichte, kwalitatieve onderzoeksmethoden toepassen om de actuele situatie van mensen, kerk en christelijke gemeenschappen rond identiteit, geloven en religie te bestuderen;
  • inzichten in kwalitatief onderzoek toepassen in het ontwerpen van onderzoek met het oog op het genereren van nieuwe pastoraaltheologische kennis;
  • de academische en methodische vaardigheden toepassen voor kwalitatief onderzoek (interviewen; coderen; presenteren van onderzoeksresultaten) alsook het gebruik van de computer hierbij (Atlas.ti).
Inhoud
Pastorale zorg en levenskunst in de wereld van vandaag: een empirische benadering

De praktijk van mensen rond zingeving, geloven en religie verandert met de dag. Wat gisteren houvast bood, doet dat vandaag niet meer. Is dan alles fluïde geworden? Mensen proberen hun weg te vinden aan de hand van vragen als ´wie ben ik?´, ´hoe geef ik zin en betekenis aan mijn leven?, waar hoor ik bij?´. Ze lijken daarvoor vaak teruggeworpen op zichzelf, en hoogstens tijdelijk en in beperkte mate steun te vinden bij een gemeenschap. Wat verwachten mensen van deze gemeenschappen? Hoe kunnen religieuze gemeenschappen hen ondersteuning bieden in hun zoektocht?
De opdracht van de pastoraaltheologie is om de praktijk van mensen, kerken en gemeenschappen rond geloven en religie te bestuderen en betrokkenen (gelovigen, pastores, geestelijk verzorgers, leiders) met nieuwe kennis en inzichten te ondersteunen om hun praktijken verder te kunnen ontwikkelen en waar mogelijk te verbeteren. De cursus is daarmee sterk op de praktijk in het leven van alledag gericht.
De cursus verdiept en verbreedt de kennis en inzichten vanuit 'pastoraaltheologie I' door in te gaan op literatuur over de kunst van het leven in de laatmoderne tijd (Hans Joas, Zygmunt Bauman, Henning Luther, Ingolf U. Dalferth) en de betekenis van de pastorale zorg als onderzoekskader voor een theologisch perspectief in een fluïde samenleving.
Niveau
B3 niveau
Voorkennis
Pastoraaltheologie I is als basiskennis noodzakelijk.
Toetsinformatie
Voorwaarde voor het afronden van de cursus is het voeren van twee kwalitatieve half-gestructureerde interviews.
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
Boek is als scan-versie beschikbaar.
ISBN:9789024293001
Titel:Pastorale zorg. Theologie - Differentiatie - Praktijk
Auteur:Heitink, Gerben
Uitgever:Kampen: uitgeverij Kok
Druk:1
Kosten:51,60
Boek
ISBN:9789024448265
Titel:Onbeschikbaarheid
Auteur:Hartmut Rosa
Uitgever:Boom
Druk:1
Kosten:22,90
Boek
Het boek is in de UB als ebook beschikbaar. --- Now updated to cover latest versions and featuring instructions for both Mac and Windows users, this book is still the go-to source of support for getting to grips with qualitative data analysis using ATLAS.ti. With over twenty years of experience using, developing, and teaching ATLAS.ti, Susanne Friese is the perfect data analysis tour guide. Aware of common challenges and sticking points, she eases readers from readying and organizing data into coding and querying it, providing not only tips on how to prepare for analysis, but also the tools and technical know-how needed to observe, examine, and discuss data. Placing quick software 'skills training' tutorials alongside different stages of the data analysis process, she gives readers the opportunity to integrate software training with their actual analysis.
ISBN:9781526458926
Titel:Qualitative Data Analysis
Auteur:Susanne Friese
Uitgever:Sage Publications
Druk:3
Kosten:45,99

Aanbevolen materiaal
Boek
ISBN:9781317260998
Titel:Do we need religion? On the experience of Self-Transcendence
Auteur:Hans Joas
Uitgever:Taylor & Francis Ltd
Druk:1
Kosten:60,50

Werkvormen
Hoor- en werkcollege

Toetsen
Paper
Weging1
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2