FTR-THBA302
Theologische ethiek II
Cursus informatieRooster
CursusFTR-THBA302
Studiepunten (ECTS)5
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Theologie;
Docenten
Docent
prof. dr. C. Hübenthal
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. C. Hübenthal
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
PER3-PER4  (30-01-2017 t/m 28-05-2017)
Aanvangsblok
PER3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • ben je in staat om de theologisch-ethische problematiek van bepaalde sociale en biomedische vraagstukken te identificeren en ze op een gestructureerde manier weer te geven;
  • kun je gangbare theorieën van de toegepaste - medische en sociale - ethiek benoemen en karakteristieke kenmerken daarvan reproduceren;
  • kun je één (of zelfs meerdere) van die theorieën op een specifiek medisch-ethisch of sociaal-ethisch probleem toepassen;
  • ben je in staat om tot een beredeneerd oordeel te komen m.b.t. tot het genoemde probleem.
Inhoud

Geselecteerde vraagstukken uit de toegepaste ethiek
De theologische ethiek probeert vanuit de christelijke geloofstraditie een antwoord te vinden op de vraag wat het goede en juiste handelen van individuen, collectieven en instituties uitmaakt. Daarnaast vraagt ze ook naar de voorwaarden van het goede en juiste handelen zoals deugden of rechtvaardige structuren. Om dit exemplarisch toe te lichten, worden in het eerste gedeelte sociaal-ethische vraagstukken besproken die tot de institutionele ethiek behoren. Naast grondleggende posities komen problemen uit de economische ethiek en uit de politieke ethiek aan de orde. In het tweede deel worden eerst verschillende ethische posities bestudeerd. Vervolgens gaat het om vraagstukken omtrent het begin, de verbetering en het einde van het menselijke leven.

Toetsinformatie
Werkstuk.

Voorkennis
Afronding van het vak Theologische ethiek I.

Aanbevolen materiaal
Reader
Een reader met de relevante teksten wordt vóór het begin van het college ter beschikking gesteld.

Werkvormen
Hoor- en werkcollege

Toetsen
Paper
Weging1
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok TENT4, Blok TENT5